Demiryolu Taşımacılığında TMFB ve TMFB-Dmr belgeleri e-Devlet Üzerinden Düzenlenecektir.

Konu ile ilgili 5.09.2018 tarihinde yapılan bakanlık duyurusu

Bilindiği üzere, 03/08/2017 tarihli ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Onayına ile yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” ile 24/12/2015 tarihli ve 86498 sayılı Bakanlık Makamının Onayına ile yürürlüğe giren “Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında, Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenmekte olan TMFB ve TMFB-Dmr belgeleri, posta yolu ile veya elden başvuru sahiplerine teslim edilmekteydi, faaliyet belgelerinin postadaki gecikmeler veya kaybolmaların önüne geçilmesi ve Bakanlığımızın bürokrasinin azaltılması politikaları kapsamında, söz konusu faaliyet belgeleri 06/09/2018 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden verilecektir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, 06/09/2018 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenmekte olan faaliyet belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek ve ayrıca elden teslimi yapılmayacaktır.

Bu bağlamda, TMFB ve TMFB-Dmr faaliyet belgesi talebinde bulunan işletmelerin temsile ve ilzama yetkili kişileri e-devlet kapısı üzerinden, kişinin kendi kimlik numarası veya işletmenin vergi numarası girilerek, faaliyet belgelerini bar kod ve kare kod’lu olacak şekilde, www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Yetki Belgesi İşlemleri/Yetki Belgesi Sorgulama/Düzenleme sekmesinden alabileceklerdir.

İlgililere duyurulur