GBF Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı Eğitimleri

28848-SEA (AB-CLP) ve 29204 GBF HAZIRLAMA YÖNETMELİKLERİNE UYGUN GÜVENLİK BİLGİ FORMU(GBF) HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE TÜRKAK AKREDİTE KURULUŞTAN SERTİFİKA SINAVI  (3 GÜN  EĞİTİM + 1 GÜN SERTİFİKA SINAVI) 

Amaç:

imagesPiyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları yeni GBF Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile zararlı madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişmiştir. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliğidir. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.12.2014 tarih 29204 sayılı  Resmi Gazete’de  yeni “Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

images (1)

Buna göre GBF Güvenlik Bilgi Formları 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin GBF Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 5.Maddesi 13. bendinde; “Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır“… denmektedir.

Bahsi geçen bu yeni yönetmelikteki konuları ve uygulamaları içeren GBF Güvenlik Bilgi Formu hazırlayısı eğitimi (3 gün )  İzmir Eğitim merkezimizde uzman eğitmenlerimizce   verilmekte olup  eğitim sonunda katılımcılara  “GBF Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi Katılım Sertifikası” verilmektedir.

Eğitimi takip eden günde İzmir Eğitim Merkezimizde  TÜRKAK Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca  sertifika sınavı yapılmaktadır. (2 saat ) Bu sınavda başarılı olanlara (100 puan üzerinden 70 puan ve üstünde alanlar) TÜRKAK akrediteliGBF Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı ” Sertifikası verilmektedir. Sertifika Süresi 3 yıldır.

İlk sınavda başarılı olamayanların ücretsiz bir sertifika sınav hakkı daha verilmektedir.


GBF Eğitim ve Sertifika Sınavına Katılım Şartları
Öğrenim : Aday en az lise mezunu olmalıdır.

Toplam İş Deneyimi : Yurt veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayan, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olan aşağıda belirtilen iş tecrübesi şartını sağlamaları gerekmektedir.

Lise;
– Lise mezunu adaylardan 5 yıllık,
– Kimya Meslek Lisesi, Çevre Sağlığı Meslek Lisesi, Kimya Teknik Lisesi ve bunun gibi konuyla ilgili lise düzeyi eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamlayarak mezun olan, meslek lisesi mezunlarından 3 yıllık,
– Teknik lise mezunlarından 2 yıllık,

kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol vb. bölümlere ait iş tecrübesi aranır.

Ön lisans;

Kimya, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Çevre Sağlığı, Biyokimya, Boya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, İş/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği veya kimya bilimi ile ilgili eğitim konularına müfredatında en az bir yarı dönem yer verilen ön lisans eğitimi veren  universitelerin 2 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan, başvuru sahiplerinden en az 1 yıllık kimya sektörü üretim, laboratuvar kalite kontrol vb. bölümlere ait iş tecrübesi aranır.

Lisans;

Yurt veya yurt dışında, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Çevre Sağlığı, Tekstil Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya eğitim müfredatında temel kimya eğitimine yer veren lisans eğitimi veren  universitelerden (mühendislik ,eczacılık vb.  ) mezun olan, başvuru sahiplerinden iş tecrübesi şartı aranmamaktadır.

Yüksek lisans, doktora, doçent, profesör;

Lisans eğitimini tamamlayıp, yüksek lisansını, doktorasını, doçentliğini, profesörlüğünü kimya bilimi ile ilgili konularda yapan adaylardan iş tecrübesi şartı aranmamaktadır.

 


Eğitime ve Yeterlilik Sınavına Katılacak Adaylar dan İstenen Belgeler

  • Sınav Başvuru Formu
  • Diploma Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Belgeli Personel ve Belge Kullanım Sözleşmesi
  • Tecrübe şartı aranan adaylar için, kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde ve/veya çevre konularında sahip olduğu iş tecrübesini gösterir belgeler.

Eğitim ve Sınav Yeri :  3E Akademi-İzmir Eğitim Merkezi-Hürriyet Bulvarı  (Hilton Arkası) Niyazi Ersoy İş Merkezi N0:8/801 Çankaya-İzmir

Eğitim  Saatleri :   09.00-16.30

Eğitim Tarihi : Eğitim tarihleri ve kayıt için İzmir Eğitim Merkezimiz ( 0 232 966 29 96- 0 546 966 29 96 -izmir@3eacademy.com) ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim ücretine dâhil olan hizmetler;

* GBF hazırlayıcılarına özel hazırlanmış pratik rehber kitap, eğitim katılımcılarına ücretsiz olarak sunulacaktır.

* İş hayatınızda kullanabileceğiniz 5 farklı hazır taslak GBF, eğitim katılımcılarına ücretsiz olarak sunulacaktır.

* Eğitim sunum kitapçığı ve ek materyaller

* Eğitim Katılım Sertifikası

* Kahve, İkramlar, Öğle Yemeği (standart menü seçenekleri haricindeki harcamalar katılımcıya aittir)

Eğitim Kontenjanı: 20 kişi (Eğitim en az 10 kişi ve üzeri olması halinde gerçekleşecektir.)

Sertifika Sınav Tarihi Saati ve  Süresi : 10.00 -12.00 (120 dakika)

Sınav ücretine dâhil olan hizmetler;

* Sertifika hakkı almaya ait sınav

* Sertifika

Eğitim İçeriği :