Imdg Kod Fümigasyon ve Gazdan Arındırma Eğitimi -1 gün (Kategori 12)

IMDG KOD ( Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod )

Fumigasyon ve Gazdan Arındırma Eğitimi (Kategori 12)

26 Temmuz 2019 tarihli Imdg kod Eğitim Seminerlerine ilişkin  Yönergenin  5. Maddesinin 4 nolu  Fıkrasına göre

4) Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmalar, bu işleri yapan personeline Ek’teki tablonun 12 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, fumigasyon ve gazdan arındırma eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

Bu yönergeye göre bu eğitim zorunluluğu 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlamıştır.

Bu zorunlu Fumigasyon ve Gazdan Arındırma  Eğitimi -1 gün tüm firmalara açık İzmir, İstanbul, Mersin, Samsun  vb. il merkezimizde  bu konu ile ilgili eğitimli    eğitmenlerimizce  1 Ocak 2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır.

Bu açık eğitimlerde programın açılması için belirli bir sayıda başvuru-talep oluşması     gerekmektedir. Başvuruların bu sayının altında kalması durumunda, eğitim tarihinden 7 gün önce değerlendirme yapılarak eğitimin bir sonraki aylara ertelenme olasılığı vardır. Talep durumuyla ilgili doğru bir değerlendirmenin yapılması ve eğitimin zamanında açılması için bu süreden önce ön başvuru taleplerinizi  yapmanız önemlidir. Sonrasında gelen başvurular, yeterli kontenjan var ise; kontenjan sayısından dolayı eğitim ertelemesi olmadıysa değerlendirilir.

Ayrıca bu eğitim talep eden işletmelerin taleplerine bağlı olarak işletmenin kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.  Bu tür grup eğitimlerinde katılımcı sayısı min 3 en fazla 30 kişi sınırı vardır.

Bakanlık u-net kayıt sistemi gereği katılımcıların eğitimden en geç 3 gün önce  adı-soyadı, tc no, cep telefonu, şirketteki görevi ve çalıştığı firma ticari unvanı vb bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Eğitim talepleriniz için Eğitim Merkezimiz ile ( 0 232 966 29 96- izmir@3eacademy.com)  iletişime geçebilirsiniz.

Kimler Katılacak

 • Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmaların bu işleri yapan personeli

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitim İçerik:

 • Giriş ve Tanımlar
 • Kapalı Alan Tanımı ve Kapalı Alanlara Giriş İşlemleri
 • Böceklenmeden Korunma
 • Böcek İstilasının Kimyasal Kontrolü
 • Genel Emniyet Kuralları
 • Zirai İlaçların Kullanımına ait Düzenlemeler
 • Gemilerde Tarım İlaçlarının Emniyetli Kullanımı Hakkında Tavsiyeler
 • Gemi Üzerinde Kullanılan Fumigantlar
 • Fumige Edilmiş Yük Taşıyan Dökme Yükleri Taşıyan Gemiler
 • Fumigasyon Uygulanabilir Yük Taşıma Birimlerini Taşıyan Gemilerde Pestisitlerin Güvenli Kullanımına İlişkin Tavsiyeler
 • Fumigantların Bertaraf Edilmesi

Sertifika:    Eğitim sonunda yapılan sınav sonrası başarılı olan tüm katılımcılara Denizyoluyla taşınan Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG KOD) Fumigasyon ve Gazdan Arındırma  Eğitimi  Semineri Sertifikası (Certificate of Attendance to Imdg Code- Fumigation and Degassing  Training Course ) verilecektir.