IMDG Kod TMGD ‘ler için Uluslararası Kod Bilgilendirme Eğitimi

Limanlarda danışmanlık  hizmeti veren / vermek isteyen  IMDG KOD – TMGD’lerin bilmesi gereken konuların başında, uluslararası deniz taşımacılığında SOLAS 74 (Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi) ve MARPOL 73/78 (Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme) kapsamında taşınan tehlikeli yüklerin cinslerine ve  taşınma şekillerine göre farklı uluslararası kodlar ve zorunlulukları bulunmaktadır. Ülkemizde konteyner limanlarının yanısıra dökme katı / sıvı /gaz yükleri de elleçleyen karma limanlar da bulunmaktadır. Dolayısı ile bu tür limanlarda hizmet verecek  TMGD ’lerin limanlarda uygulanması gereken uluslararası kod mevzuatları ve bunların zorunlulukları hakkında bilgi sahibi olmaları  gerekmektedir.

İlgili uluslarası kodlar ve kapsamları;

 • IMDG KOD; denizyoluyla taşınan paketli  tehlikeli yükler
 • CTU KOD;yük taşıma birimlerinin emniyetli yüklenmesi
 • CSS KOD; yüklerin emniyete alınması ve sabitlenmesi
 • IMSBC KOD;  katı dökme yükler
 • BLU KOD; dökme yüklerin emniyetli yükleme/boşaltması
 • IBC KOD; dökme halde taşınan sıvı tehlikeli yükler
 • IGC KOD; sıvılaştırılmış gazlar
 • GRAIN KOD; dökme tahıllar
 • INF KOD; radyasyonlu yakıt, plütonyum ve yüksek seviyeli radyoaktif atıklar
 • TIMBER (TDC) KOD; kereste yükler

IMDG-TMGD’lerin bu alandaki bilgi birikimlerini ve hizmet kalitelerini arttırabilmeleri için bir Uluslararası Kod bilgilendirme eğitimi planlanmıştır. İki gün olarak gerçekleşecek olan bu eğitimde tecrübeli kaptan eğitmenlerimizce  limanlarımızda en çok karşılaşılan yükler ile ilgili Uluslararası CTU KOD, IMSBC KOD, IBC KOD ve IGC KOD hükümleri  hakkında  detaylı bilgilendirmeler yapılarak limanlardaki uygulamalar hakkında bilgiler verilecektir.

Eğitim Kapsamı

 1. Gün
 • CTU Kod genel hükümleri , yükleme güvenliği , konteyner/araç yükleme sertifikası hazırlama
 • IMSBC Kod  genel hükümleri,  genel yükleme, taşıma ve tahliye önlemleri, haplama, sıvılaşabilen yükler, güvenlik şartları
 1. Gün
 • IBC Kod genel hükümleri, yük ayrımları, tanklar çeşitleri, havalandırma sıcaklık kontrolleri, yangından korunma, operasyonel gereklilikler, gemi uygunluk denetimleri
 • IGC Kod genel hükümleri,  gemi tipleri, kod kapsamına giren gemiler, tank yerleşimleri, tank çeşitleri, yapısı, hasar standartları, atmosfer kontrolü, inertleme, kurutma, buhar tespiti, donamımlar, yangından korunma, yük bilgisi, yük ayrımı

Eğitim Dökümanı : Kursiyerlere  CTU Kod, IMSBC Kod, IBC Kod, IGC Kod  özet bilgilerini içeren eğitim kitapcığı verilecektir.

Sertifika : Eğitime katılan kursiyerler eğitim katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Tarihi –Saati  :   12-13 Haziran 2019  –  09:00 – 17:00

Eğitim Yeri:  İzmir 3E Akademi (Niyazi Ersoy İş Merkezi Hürriyet Bulvarı (Hilton Arkası) No:8/801 Çankaya İZMİR)

Bilgi & Kayıt   : 0 232 966 29 96 – 0 546 966 29 96     izmir@3eacademy.com