Mesleki Eğitimlerimiz

MESLEKİ EĞİTİM

(Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklerin Eğitimi)

Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli bilgi ve beceri gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade eder. Bu eğitimin başarılı sonuçlanması ile verilen belgeye de mesleki eğitim belgesi denir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılmaz. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, yapılacak işlerle alakalı sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Madde çalışanların eğitimi ile ilgili bölüm aşağıda detaylı verilmiştir)

Mesleki Eğitimi yok ise; işveren belgesiz kişi çalıştırıyor kabul edilir ve iş kazası olduğu takdirde çok ciddi cezai hükümlerle karşı karşıya kalır,  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17.nci madde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediğine dair işverene (2019 yılında uygulanacak idari para cezaları her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 774 TL ve katları uygulanır) idari para cezası uygulanır.

Eğitim kurumumuz  eğitim partnerlerimiz ile birlikte T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile EK-1’de gösterilen Ulaştırma Hizmetleri Meslek Grubundaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalışanlara veya çalışacaklara yönelik mesleki kurslar düzenlemektir.

Bu eğitimler Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlara veya çalıştırılacak bireylere, eğitimin hükümlerine uygun olarak teorik ve uygulamalı olarak deneyimli ve konularında uzman eğiticimlerimiz  tarafından verilmektedir. Düzenlenen eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere  “Mesleki Eğitim Belgesi” verilmektedir.

Mesleki Eğitim Belgesi olma zorunluluğu olan Ulaştırma Hizmetleri Meslek Grubundaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerin  listesi aşağıdadır.

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
840 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı 80/40
840 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal 80/40
840 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yakıt Ölçü Elemanı 80/40
840 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma 40/
840 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı 40/
840 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı 40/
840 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker Vagon Dolum ve Tahliyeci 40/

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

MADDE 17 –

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.