RID nedir?

 

rid kitap

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme (COTIF) olup , Ek C ‘de – Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.Bu düzenlemelere  kısaltılmış olarak  RID ‘da denilmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları  Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme (COTIF) Ek C ‘de – Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin düzenlemeler paralelinde hazırlamıştır.

Bu düzenlemeler, 16 Temmuz 2015 tarihinde  resmi gazetede TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ  kapsamında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

29418-16072015-tehlikeli-maddelerin-demiryolu-ile-tasinmasi-hakkinda-yonetmelik