Imdg Kod Tartı Aleti Operatör Eğitimi -1 gün

26 Temmuz 2019 tarihli Imdg kod Eğitim Seminerlerine ilişkin  Yönergenin  5. Maddesinin 2. Fıkrasına göre

2) Konteyner iç yüklemesi yapan ve İdareden, Dolu Konteyner Brüt Ağırlık (DBA) Tespiti Yetki Belgesi alan tartı aleti operatörleri, bu işlemi gerçekleştiren personeline, CTU Kod eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan, tehlikeli yük elleçlemesi yapıyorsa Ek’teki tablonun 4 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, tehlikeli yük elleçlemesi yapmıyorsa 11 numaralı satırındaki  eğitimi ( Tartı Aleti Operatör Eğitimi -1 gün ) aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

 • Yönergeye göre bu eğitim zorunluluğu 1 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır.

 

Bu zorunlu Imdg kod eğitimleri içersindeki Tartı Aleti Operatör Eğitimi -1 gün tüm firmalara açık İzmir, İstanbul, Mersin, Samsun  vb. il merkezimizde yetkili CTU Kod eğitmenlerimizce  1 Kasım 2019 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır.

Bu açık eğitimlerde programın açılması için belirli bir sayıda başvuru-talep oluşması     gerekmektedir. Başvuruların bu sayının altında kalması durumunda, eğitim tarihinden 7 gün önce değerlendirme yapılarak eğitimin bir sonraki aylara ertelenme olasılığı vardır. Talep durumuyla ilgili doğru bir değerlendirmenin yapılması ve eğitimin zamanında açılması için bu süreden önce ön başvuru taleplerinizi  yapmanız önemlidir. Sonrasında gelen başvurular, yeterli kontenjan var ise; kontenjan sayısından dolayı eğitim ertelemesi olmadıysa değerlendirilir.

Ayrıca bu eğitim talep eden işletmelerin taleplerine bağlı olarak işletmenin kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.  Bu tür grup eğitimlerinde katılımcı sayısı min 3 en fazla 30 kişi sınırı vardır.

Bakanlık u-net kayıt sistemi gereği katılımcıların eğitimden en geç 3 gün önce  adı-soyadı, tc no, cep telefonu, şirketteki görevi ve çalıştığı firma ticari unvanı vb bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Eğitim talepleriniz için Eğitim Merkezimiz ile ( 0 232 966 29 96- izmir@3eacademy.com)  iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Saati:  

09.00-17.00

Eğitim İçeriği  

IMDG Kod kapsamında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü  tarafından belirlenen eğitim müfredatı uygulanacaktır.

Eğitim İçeriği:

 • Imdg Kod Genel Bilgilendirme
 • CTU  Kod temel bilgiler, tanımlar
 • Taraflar, sorumluluk zinciri
 • Genel taşımacılık koşulları
 • Yük Taşıma Biriminin  özellikleri
 • Yük Taşıma Biriminin uygunluğu
 • Yük Taşıma Birimlerinin emniyetli yüklenmesi
 • Tehlikeli maddelerin yüklenmesi hakkında ilave tavsiyeler
 • Yük Taşıma Biriminin teslim alınması ve boşaltılması hakkında tavsiyeler
 • Yük Taşıma biriminin emniyetli elleçlenmesi
 • Yoğuşma hasarlarının en aza indirilerek önlenmesi
 • Onay plaka ve levhaları
 • Yük Taşıma birimlerinin yüklenme esasları, emniyetli sabitleme (lashing) metotları
 • Paketlerin işaretlenmesi
 • Sürtünme faktörleri
 • µ sürtünme faktörünün pratik olarak tespit etme metotları 

Eğitim Alması Gerekenler:

Konteyner iç yüklemesi yapan personel,  lashing personeli, forklift operatörleri, formen ve yöneticiler.

Eğitim Sertifikası  

IMDG Kod Yenileme Eğitimi sonunda yapılan sınav sonrası başarılı olan tüm katılımcılara Denizyoluyla taşınan Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG KOD) Tartı Aleti Operatör Eğitim Semineri Sertifikası (Certificate of Attendance to Imdg Code- Scale Operatör Training Course ) verilecektir.