14 Temmuz 2018 TMGD sınavında ADR ‘den 2 soru IMDG Kod VE RID ‘dan bir soru iptal edilmiştir.

14 TEMMUZ 2018 TMGD SINAVI İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU

Bilindiği üzere, 14 Temmuz 2018 tarihinde yapılan TMGD Sınavı sonuçları 27.07.2018 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir.

Buna göre; 1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen;

  • TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 6 ncı sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 26 ncı sorunun),
  • TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 28 incisorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 8 inci sorunun),

yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir.

Sınava katılanların tümünün bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorulardan daha önce puan almayan tüm adaylara soruların puanları olumlu olarak yansıtılmıştır.

  1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen;
  • TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 24 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynısoruya karşılık gelen 34 üncü sorunun), yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir.

Sınava katılanların tümünün bu soruyu doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorudan daha önce puan almayan tüm adaylara sorunun puanı olumlu olarak yansıtılmıştır.

  1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorularla ilgili yapılan incelemede ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.
  2. Cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenler ile cevap kağıdında boş soru bırakmadığını iddia edenlerin, cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.
  3. Soru kitapçığında cevap şıklarının bulunmadığına dair yapılan itiraz hakkında yapılan inceleme neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

Duyurulur.