TMGD RID (Demiryolu) TMGD IMDG-KOD  (Denizyolu ) Eğitimleri       

3 Mart 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 8 gereği, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (IMDG Kod kapsamında)istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunluğu 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TMGD belgesi sahibi adaylar, RID (Demiryolu), IMDG Kod (Denizyolu) kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak TMGD yetkisini de almak  isterlerse, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından  bu taşıma modlarının her biri için  ek eğitimler ( tek mod için min 3 gün 3*7 saat= 21 saat  )  yani her iki mod için toplam  6 gün 6*7=42 saat  eğitim almaları zorunludur. Sonrada bakanlıkça açılacak TMGD sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

TMGD RID VE IMDG KOD eğitimleri sadece T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilir.

3 E Akademi , 20.01.2016 tarihinde bakanlıkca  TMGD-IMDG-KOD ve TMGD -RID eğitimleri için Türkiye’de ilk yetkilendirilen ve bu eğitimi  21-24 Mart 2016 tarihinde ilk defa olmak üzere her sınav dönemi öncesi sürekli gerçekleştiren eğitim kurumudur.

TMGD-IMDG KOD ve TMGD- RID sınavları  bakanlıkca TMGD-ADR sınavı ile birlikte ilan edildiği tarihlerde yapılmaktadır.

İlk sınav  8 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştır.Sınavlarda 20 ad RID ve 20 adet IMDG -KOD sorusu sorulmaktadır .Sınavlarda başarılı olmak için toplam 100 puan üzerinden 70 ( 28 doğru ) ve üzeri puan almak gerekmektedir.Sınavda başarılı olanlara  tek müşterek  TMGD-RID -IMDG-KOD sertifikası verilmektedir.

3 E Akademi bugüne kadar TMGD RID- IMDG KOD sınavlarında en yüksek başarı oranına sahip eğitim kurumudur.

Detaylı bilgi, eğitim tarihleri ve kayıt için İzmir Eğitim Merkezimiz ( 0 232 966 29 96- 0 546 966 29 96 -izmir@3eacademy.com) ile iletişime geçebilirsiniz.