Ümit Yaşar OCAK

1983-87 yılları arası Deniz Lisesi, 1987-91 yılları arası Deniz Harp Okulunda öğrenim gören Ümit Yaşar OCAK, 2007 yılında Dokuz Eylül üniversitesi Deniz İşletmeciliği A.B.D. da yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve halen İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Doktora programına devam etmektedir.

Meslek hayatına 1991 yılında deniz teğmeni olarak başlamış ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hizmet yaptığı 18 yıl boyunca donanmanın muhtelif gemilerinde  7 senesi gemi komutanı olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok tatbikatlarda görev almıştır.

Eğitimcilik hayatına 2009-2013 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bulunan gemilere Gemicilik, Gemi Sevk Ve İdaresi, Gemi Takım Yönetimi, Liman, Üs Güvenliği, Yangın ve KBRN ( kimyasal, biyolojik,radyolojik ve nükleer) konularında eğitimler veren merkezde sırası ile Eğitim tim amirliği, Deniz eğitim amirliği ve Eğitim Başkanlığı görevlerini icra etmiştir. Bu görevleri esnasında;

  • Gemi kullanma
  • Denizde hayatı idame
  • Deniz Üs ve Liman güvenliği
  • Gemilerde takım yönetimi konularında eğitimler vermiştir

Öğretim Tekniği Ve Program Geliştirme kursunu müteakip 2013 yılından emekli olduğu 2015 yılına kadar Deniz Harp Okulu Komutanlığında bir denizcinin bilmesi gereken zorunlu olan eğitimlerden Seyir, Gemicilik , Vardiya standartları, Gemi Manevrası derslerini ulusal ve uluslar arası mevzuat çerçevesinde vermiş ve Seyir Gemicilik A.B.D. Başkanlığı Görevini deruhte etmiştir. Görevi süresince Düzlem Seyri (DHO basımı) ve Elektronik Seyir(DHO basımı) adlı iki kitabı bulunmaktadır.

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden, 2015 Yılında Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığından  ISPS eğitimleri almıştır. Uzak Yol Kaptanlık yeterliliğine sahiptir.

2011 yılında IMO eğitmenlerinden IMDG Code eğitimi alarak Türkiye’nin IMDG eğitmenlerinden biri olmuş ve birçok liman ve kıyı tesisinde IMDG eğitimleri vermiştir ve halen bu eğitimleri vermeye devam etmektedir.

2014 yılında UDH Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün açtığı sınavı kazanarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (ADR) olmuştur. Ayrıca OHSAS 18001 Baş denetcisi sıfatına sahiptir.

2013 Yılında kurulan Tehlikeli Yük Taşımacıları, Eğitmenleri ve Danışmanları Derneği’nin (TEYTED) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesidir.

2015 yılı Eylül ayı itibari ile Deniz Kıdemli Albay rütbesinden emekli olmuştur.

İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.