2021 Sınav Takvimi Yayınlanmıştır

Konu ile ilgili bakanlığımızın 13.1.2021 tarihli duyurusu aşağıdadır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) 2021 YILI SINAV TAKVİMİ DUYURUSU

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde yapılması planlanan TMDG Sınavlarına ilişkin, sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihlerini gösteren sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.
Bu sınavların; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır

1) 03 NİSAN 2021 TMGD SINAVI İÇİN,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 14 Mart 2021 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 15 Mart 2021 tarihi saat 24.00’e kadar sınava başvuru yapabilirler. 16 Mart 2021 tarih saat 24’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

2) 20 HAZİRAN 2021 TMGD SINAVI İÇİN,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen
Eğitim Merkezleri tarafından 28 Mayıs 2021 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere
katılanlar 31 Mayıs 2021 tarihi saat 24.00’e kadar 20 Haziran 2021 tarihinde yapılacak TMGD
sınava başvuru yapabilirler. 01 Haziran 2021 tarih saat 24.00’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar
sınava girmeye hak kazanacaktır.
3) 27 KASIM 2021 TMGD SINAVI İÇİN,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 09 Kasım 2021 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 08 Kasım 2021 tarihi saat 24.00’e kadar 27 Kasım 2021 tarihinde yapılacak TMGD sınava başvuru yapabilirler. 27 Kasım 2021 tarih saat 24’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.
NOT:
1. Özellikle Covid 19 salgını başta olmak üzere oluşan mücbir sebeplerden dolayı Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde ve sınav türünde değişiklik yapabilir

1. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
2. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır. Başvuru sayısı değerlendirmesinde SRC-5 sınavı başvuru sayısı da dikkate alınacaktır.
3. Sertifikasını yenilemek üzere sınava girecek adayların, sertifika geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı bulunmakta olup, bu hakların kullanımında sınav takviminde belirtilen başvuru ve ücret yatırma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMA :
1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.
Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.
2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 2021 yılı için belirlenecek belge ücretini Halkbankası’na yatıracaklardır.
3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.
4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.
5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
6) 2021 yılı içerisinde 30 Hazirana kadar yapılan sınavlar için 2019 ADR, RID dokümanları 30 Hazirandan sonra ise 2021 ADR, RID versiyonları, IMDG kod için ise 2021 yılında 2018 versiyonu geçerli olacaktır.
DUYURULUR.