8 Temmuz TMGD-ADR Sınavında 2 Soru ;TMGD-RID+IMDG KOD Sınavında 1 Soru İptal

08 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN TMGD ADR ve TMGD RID+IMDG Kod SINAVINA YAPILAN  İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere, 08 Temmuz 2017 tarihinde yapılan TMGD Sınavı sonuçları 18.07.2017 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;

  1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen;
  • TMGD-ADR A Soru kitapçığındaki 7 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 27 nci sorunun),
  • TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 27 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 7 nci sorunun),

yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen sorular iptal edilmiş (bu sorulara doğru cevap verenlerin bu sorulardan aldığı puanlar da silinmiştir.) ve sınava katılanların bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.

  1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen;
  • TMGD-RID+IMDG KOD A soru kitapçığındaki 36 ncı soruda (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 26 ıncı soruda),

yapılan inceleme sonucunda maddi hata olduğu tespit edilmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen sorunun iptal edilmiş (bu sorulara doğru cevap verenlerin bu sorulardan aldığı puanlar da silinmiştir.) ve sınava katılanların bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.

  1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorularla ilgili yapılan incelemede ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.
  1. Cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenler ile cevap kağıdında boş soru bırakmadığını iddia edenlerin, cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.
  1. Kitapçık türünü işaretlemeyi unutanların tekrar değerlendirme talepleri ise, gerek sınav giriş belgesinde gerekse soru kitapçığında kitapçık türünün işaretlenmesi konusunda gerekli uyarıların yapılmış olması ve kitapçık türünü işaretlemeyenlerin sınavlarının geçersiz sayılacağı hususu açıkça belirtildiğinden uygun bulunmamıştır.

Duyurulur.