ADR Yükleme Güvenliği Eğitimi

ADR Yükleme Güvenliği Eğitimi:

YÜKLEME GÜV RESİMT.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği 24.10.2014 tarihinde, 2880 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.Bu yönetmeliğe göre  işletmelerin çalışanlarına vermesi zorunlu  “Göreve Özgü Eğitimler “kapsamında bulunan Yükleme  Güvenliği Eğitimini aşağıdaki personelinin alması gerekmektedir.

 • Taşıyan olarak tanımlanan taşıma işleri organizatörü, taşıma acentesi, gemi acentesi, taşıma işleri komisyoncusu, fiili taşımacılar ile gönderen, alıcı, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, elleçleyen, ambalajlayan, yükleyen, boşaltan, ambalaj üreticileri, ambalaj tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları, yük taşıma ünitesi üreticileri, yük taşıma ünitesi tedarikçileri, ambalaj ve yük taşıma ünitesini satın alanlar ve kiralayanlar, tehlikeli yükleri sınıflandıranlar, ambalaj ve yük taşıma ünitesine tip onayı ve uygunluk belgesi düzenleyenler ile ilgili tüm taraflar,
 • Ambalaja ve yük taşıma ünitesine tehlikeli yükü yerleştirenler, tehlikeli yük içeren ambalajı ve yük taşıma ünitesini etiketleyenler, markalayanlar, plakalandıranlar, depolayanlar, istifleyenler, elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taşıma araçları ile taşıyanlar ve taşımaya hazırlayanlar, yük taşıma ünitesinden tehlikeli yükü boşaltanlar,
 • Kara ve liman tesisinde tehlikeli yük yerleşim planlarını hazırlayanlar, taşımayla ilgili teklif verme, teklif alma, teklif kabul etme, taşıma belgelerini hazırlama gibi görevlerde bulunanlar,
 • Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini liman ve kara tesislerinde istifleme, ayrıştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar,
 • Liman tesisi tahliye ve acil durum planlarını hazırlama faaliyetlerinde bulunanlar,
 • Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteynır dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini gemi içine yükleme, gemi içinde istifleme, gemiden tahliye etme, istif planı hazırlama gibi görevlerde bulunan gemi, liman ve kara tesisi personeli,

yukleme egitim toplu resim

Eğitim programı ,

 • TS EN 12195
 • IMO/ILO/UNECE Rehberi
 • Yükleme Ekipmanları ve Standartlarına  göre hazırlanmıştır.

Eğitim İçeriği :

 • Yükleme güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası (TSE-EN) standartlar,
 • Emniyetli yükleme gereklilikleri,
 • Riskler ve sorumluluklar,
 • Farklı yük kategorileri ve tipleri, dikkat edilmesi gerekenler,
 • Yükleme,sabitleme ve emniyete alma ekipmanları (spanzet, yük sabitleme profilleri, hava yastıkları,kaydırmaz malzeme vb.)
 • Güvenli TIR/konteyner yüklemeleri,
 • Yükleri emniyete alma, yükün doğru bağlanması, karşılaşılabilecek riskler,
 • Yük hareketleri ve olası problemler,
 • Yol koşullarında dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Araç özellikleri ve araç dayanımları,emniyete alma teknikleri,
 • Herhangi bir kaza durumunda yapılması gerekenler,
 • Yükleme öncesinde uygun yük taşıma birimleri (CTU) seçimi,
 • Yükleme öncesinde yük taşıma birimleri (CTU)’ların görsel  kontrolleri,
 • Malların güvenli taşınması ,CTU ‘lara yüklenmesi, sabitlenmesi ,güvenli elleçlenilmesi,

Bu eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.Genel katılıma açık eğitimlerimizin tarihlerini eğitim takvimlerimizden takip  edebilirsiniz.

yukleme guvenlik resim 01    yukleme guvenligi egtimi resim 2     yukleme guv.resim 3     yukleme guvenliği )     broken-cargo-container

 

.