Yükleme Güvenliği Eğitimi

Yükleme Güvenliği Eğitimi:

YÜKLEME GÜV RESİMTüm taşıma modlarında (karayolu-denizyolu-demiryolu –havayolu yük taşıma birimlerine (CTU) yüklerin uygun yüklenmesi, istiflenmesi ve emniyete alınması can güvenliği, mal güvenliği ve çevrenin korunması bakımından son derece önemlidir.Uygun olmayan yükleme ve istiflemeler birçok çeşit deniz kazalarına, can kayıplarına, yaralanmalara, ticari kayıplara ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu tür kazalar, sadece geminin seyri esnasında değil, geminin yüklemesi ya da tahliyesi esnasında da meydana gelebilmektedir.Uluslararası Denizcilik Organizasyonunun (IMO/ International Maritime Organization)  UN komiteleri ile birlikte çalışarak deniz taşımacılığında bazı yüklerin gemilere hatalı yüklemesi, istiflenmesi ve emniyete alınmaması sebebiyle ortaya çıkan sorunları ve tehlikeleri önlemek amacı ile aşağıdaki standartları belirlemiştir.

 • Uluslararası Denizyolu Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG Code/International Marine Dangerous Goods Code),
 • Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi İçin Uygulama Kodu (IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code))
 • CSS-Code Code of Safe Practise For Cargo Stowage and Securing
 • Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, (TDC Code)

Karayolu taşımacılığında  araçlarının yük güvenliği ve hesaplamaları için  uluslararası EN 12195:2010 geçerlidir.

İlgili bu standartlara göre yükleme yapmak zorunda olan taraflar bu görevle yükümlü çalışanlarını bu konuda bilgilendirmek, standartlara uygun doğru uygulamaları örneklerle sunmak, yüklerin farklı taşıma modlarında maruz kaldığı etkilerde yükün sabit kalması için gerekli hesaplamalar ile sabitlenmesini sağlamak, özellikle tehlikeli maddelerin veya tehlikeli kabul edilen yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirecek farkındalığa ulaştırmak zorundadır.

Bu eğitimde,  yükleme emniyetine kısa bir giriş de yapılarak, taşıma  sırasında yüke etki eden kuvvetler tanımlanarak standart ve/veya standart olmayan yükler(tek başına istiflenerek emniyete alınması gereken yükler) için  emniyetli sabitleme  yöntem ve hesaplamalar örneklerle  verilmektedir.

yukleme egitim toplu resim

Eğitim programı ,

 • TS EN 12195
 • IMO/ILO/UNECE Rehberi
 • Yükleme Ekipmanları ve Standartlarına  göre hazırlanmıştır.

Eğitim İçerik:

 • Yük taşıma birimlerinin emniyetli yüklenmesi ve yükün emniyetli sabitlenmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar (IMO/ILO/UNECE gereği IMDG Kod,CTU Kod, ENTS 12195-1 2010)
 • Tarafların sorumlulukları, dikkat edilmesi gereken konular
 • Potansiyel Tehlikeli  Yük Çeşitleri
 • Yükleme birimi ( araç-konteyner) çeşitleri,özellikleri  ve seçimi
 • Yükleme öncesi kontroller
 • Güvenli araç-konteyner yüklemeleri
 • Proje yükleri,  genel kargo yükleri, kereste ,mermer, tomruk, inşaat demiri,rulo saç vb. hurda dökme yükler (sıvı-katı)  emniyete alma ve istif sorunları sebebiyle tehlikeli yük kapsamına giren yüklerin emniyete alınması,
 • Tankların isitiflenmesi ve emniyete alınması
 • Yükleme,sabitleme ve emniyete alma  malzemeleri (spanzet, zincir, yük sabitleme profilleri, hava yastıkları,kaydırmaz malzeme vb.
 • Fumigasyon-İlaçlama işlem ve fumigantlar
 • Taşıma sırasında yüke tesir eden dış kuvvetler
 • Yük bağlama elemanı kuvvet  hesapları
 • Yük bağlantı eleman seçimleri
 • Örnek hesaplamalar

Kimler Katılmalı  :

 • Taşıma işleri organizatörü, taşıma acentesi, gemi acentesi, taşıma işleri komisyoncusu, fiili taşımacılar ile gönderen, alıcı, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, lashing firmaları,   elleçleyen, ambalajlayan, yükleyen, boşaltan, ambalaj üreticileri, ambalaj tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları, yük taşıma ünitesi üreticileri, yük taşıma ünitesi tedarikçileri, ambalaj ve yük taşıma ünitesini satın alanlar ve kiralayanlar, tehlikeli yükleri sınıflandıranlar, ambalaj ve yük taşıma ünitesine tip onayı ve uygunluk belgesi düzenleyenler ile ilgili tüm taraflar
 • Yük taşıma ünitesine tehlikeli yükü yerleştirenler, tehlikeli yük içeren ambalajı ve yük taşıma ünitesini etiketleyenler, markalayanlar, plakalandıranlar, depolayanlar, istifleyenler, elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taşıma araçları ile taşıyanlar ve taşımaya hazırlayanlar, yük taşıma ünitesinden tehlikeli yükü boşaltanlar
 • Kara ve liman tesisinde tehlikeli yük yerleşim planlarını hazırlayanlar, taşımayla ilgili teklif verme, teklif alma, teklif kabul etme, taşıma belgelerini hazırlama gibi görevlerde bulunanlar,
 • Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini liman ve kara tesislerinde istifleme, ayrıştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar
 • Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteynır dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini gemi içine yükleme, gemi içinde istifleme, gemiden tahliye etme, istif planı hazırlama gibi görevlerde bulunan gemi, liman ve kara tesisi personeli
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları
 • Deniz Gözetim yetkilileri, sörveyler
 • Lashing firma yönetici ve çalışanları

Süre: 2 gün

Sertifika : Eğitimin sonunda katımcılara Eğitim Katılım Sertifikası verilir.

 Bu eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.

Eğitim talepleriniz için  0 232 966 2996 – 0 546 9662996 mail : izmir@3eacademy.com iletişime geçebilirsiniz.

 

yukleme guvenlik resim 01    yukleme guvenligi egtimi resim 2     yukleme guv.resim 3     yukleme guvenliği )     broken-cargo-container

 

.