Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimleri

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Avrupa Biriliği tüzüğü olan REACH’e uygun olarak hazırlanan/tercüme edilen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi,  İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)  23 Haziran 2017 tarih ve 30105  (Mükerrer ) sayı ile Resmi Gazetede  yayınlanmıştır. Yönetmelik, 66. maddede geçiş süresi tanınan uygulamaları haricinde, 6 ay sonra  23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir.

KKDİK Yönetmeliği çok basit bir anlatım ile özetlemek gerekir ise; kimyasalların risklerinin ve gerekli verilerin derlenmesi (KAYIT) tespit edilmesi (DEĞERLEME) ve alınacak çeşitli önlemlerle var ise bu zararlılıkları ıslah ve elimine etmemiz gerekecektir. Eğer ki zararlılık her şeye rağmen bazı koşularda ıslah edilemiyor ise bu koşullar için kullanımının kontrol altına alınması (İZİN) ya da bazı durumlar için de yasaklanması (KISITLAMA) olarak tanımlayabiliriz.

Bu yönetmelikle “İnsan sağlığı ve çevreyi korumak”, “Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek”, “Rekabeti ve yeniliği artırmak” amaçlanmaktadır.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında ,  10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde  Kimyasal Güvenlik Raporu  ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtmişlerdir.

Maddelerin kayıt dosyaları,  “Kimyasal Değerlendirme Uzmanları” tarafından hazırlanacaktır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılabilecek işlemler aşağıda verilmiştir.

 • Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması,
 • Kimyasal Güvenlik Raporlarının hazırlanması,
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin yapılması,
 • KKDİK kapsamında Kayıt Dosyalarının hazırlanması,
 • Maruz kalma senaryolarının hazırlanması.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı eğitimleri  KKDİK Yönetmeliğinin Ek-18’inde belirtilen şartlara uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşları tarafından verilebilmektedir.

Eğitimlerimiz  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı çözüm ortağımız ile birlikte 3e Akademi İstanbul ve İzmir Eğitim merkezimiz de verilmektedir.

Kimlerin bu eğitime katılması önerilir?

 1. Türkiye’de kimyasal madde üretenler.
 2. Yurtdışından Türkiye’ye kimyasal madde ithal edenler.
 3. Madde tam kayıt sürecine girecek olanlar.
 4. Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayacak olanlar.
 5. Kayıt dosyası hazırlayacak olanlar.
 6. Önümüzdeki yıllarda KKDİK uyumlu GBF hazırlayacak olanlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sertifikası için sınav şartı bulunmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sertifikası almak isteyen adaylar , eğitim sonrası TÜRKAK tarafından Personel Belgelendirme alanında akredite edilmiş sınav kuruluşumuzun sertifika sınavlarına katılacaktır.

Sertifika Sınavı

 • Sınav çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur.
 • Sınav süresi 3 saat 180 dakikadır.
 • Sınavda  70 ve üzerinde puan alanlar sertifikayı almayı hak kazanır.
 • Başarılı olamayan adaylar eğitim koşulu aranmaksızın söz konusu sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde bir  kez daha ücretsiz olarak sınava katılma hakkına sahip olurlar.

Eğitim ve sertifika sınavı katılım şartları :

 • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak, veya
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşundan, zorunlu 64 saatlik eğitim almak.