Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimleri

Yasal Yönetmelik-Yönerge

resmi_gazete-jpgAyrıca Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca da “Tehlikeli yüklerle ilgili deniz gözetim faaliyeti yapacak deniz gözetim yetkilileri Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden izin almak zorundadır” hükmü amirdir. Bu itibarla, 655 sayılı KHK ile  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne tevdi edilen görev yetki ve sorumluluklar ve 03.03.2015 tarih ve 16.12.2016 tarih ve 29920 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce hazırlanan 26 Nisan 2017 Tarih ve 36327 Sayılı “ TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE yayınlanmıştır.Bu yönergede tehlikeli yükler veya yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak deniz ticareti gözetim şirketleri “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” düzenlenerek yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

survey resim 2Daha sonra bu yönergede  değişiklikler yapılarak   13 Temmuz 2017 Tarih ve 57300 Sayılı TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE” yeniden yayınlanmıştır.Bu yeni yayınlanan yönerge ile 26 Nisan 2017 tarihli bir önceki yönerge yürürlükten kaldırılarak; tehlikeli yükler veya yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak deniz ticareti gözetim şirketleri “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” düzenlenerek yetkilendirilmelerine ve gözetim yetkililerinin eğitimlerine ilişkin usul ve esasları yeniden belirlemiştir.

16 ARALIK 2016 SAYI 29920 DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

13 TEMMMUZ 2017 TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

3E Akademi -Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimleri

images (2)

 • Yukarıda bahsedilen yönerge kapsamında “DENİZ GÖZETİM YETKİLİLERİNİN ”nin alması zorunlu olan eğitimler içinde bulunan IMDG-KOD eğitim seminerlerini 3E Akademi olarak 2011 yılından bugüne kadar bakanlıktan yetkili olarak, deneyimli eğitmen kadrosuyla  çok sayıda liman ve liman işletmelerine, acentalara liman şehirlerinde açık grup veya özel grup eğitim  olarak vermekteyiz.

Dolayısı ile bu yönerge kapsamında deniz gözetim yetkilileri için  IMDG Kod eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi almak için İzmir Eğitim merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.( 0 232 966 29 96-0 532 336 12 34  -izmir@3eacademy.com)

 • 3e Akademi  yönergede  tüm  eğitimler konusunda  en geniş uzman eğitici kadrosuna sahip 25 Eylül 2017 tarihinde ilk yetkilendirilen eğitim kuruluşudur.
 • Deniz Gözetim Yetkilisi eğitimleri, yetkilendirilmemizin tamamlanması ile birlikte Ekim 2017 tarihinden itibaren İzmir, İstanbul, Mersin, İskenderun ve  Samsun vb. liman şehirlerinde açık ve/veya kapalı grup eğitimler halinde düzenlenmeye başlanmıştır. Detaylı bilgi için İzmir  Eğitim   merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.( 0 232 966 29 96-0 532 336 12 34  -izmir@3eacademy.com)
 • Deniz Gözetim Firmaları – Deniz Gözetim Yetkililerinin görev yaptıkları faaliyet alanlarına ilişkin olarak “TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE” Madde15 göre  01.01.2018 tarihine kadar almaları zorunlu eğitimler  yönergenin EK-3’ünde belirtilmiştir.
 • EK 3 6 Kasım 2017 tarihinde revize edilmiş olup yetki alanlarına göre  alınması zorunlu eğitim listesinin son hali aşağıdaki gibidir.

GÖZETİM EĞİTİMLER

 

 • IMDG Kod Genel Farkındalık, Göreve Yönelik Eğitimler  4 gün .

Bu eğitim tüm   yetki alanları için alınması gereken mecburi bir eğitim olup,bu eğitimi almayanlar aşağıdaki zorunlu eğitimleri bakanlık u- net sistemi gereği alamamaktadır.

  Eğitim Seminerinin Adı Süresi
1 Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün
2 CTU Kod Eğitimi Semineri 2 gün
3 Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semine 1 gün
4 Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitim Semineri 1 gün
5 Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri 1 gün
6 Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semi 1 gün
7 Deniz Gözetim Yetkilileri için Yükleme Emniyeti Hesabı Eğitim Semineri 1 gün
8 Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi 1 gün
9 Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün
10 Tahıl Kodu (Grain Code)  Eğitimi Semineri 2 gün
11 IBC Kod Eğitimi Semineri 2 gün
12 IGC Kod Eğitimi Semineri 2 gün
13 IMSBC Kod Eğitimi Semineri 2 gün
14 INF Kod Eğitimi Semineri 1 gün
15 Kereste Yüküne İlişkin Emniyetli Yükleme Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün
16 Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri 1 gün
17 Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün
18 Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün
19 Kereste Kodu (TDC Code) Eğitimi Semineri 2 gün

Gözetim firmalarına aşağıdaki eğitimlerde isteğe göre verilmektedir.

 1. Yük Miktarı Hesabı Eğitimi Semineri (Draft ve Ullage Sörveyi dahil )
 2. Deniz Gözetim Yetkilisi İş Güvenliği ve Emniyet Eğitimi Semineri
 3. Temel Deniz Gözetim Eğitim Semineri
 4. Gemiler için Yakıt Tespit Eğitim Semineri

Eğitimlerimiz ile ilgili Genel Şartlar

 • Her bir eğitim grubu için katılımcı sayısı ilgili mevzuat gereği en az 3 en fazla 30 kişidir.
 • Eğitimler 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Eğitim bitiş saati, tartışmalar ve sorular doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir.
 • Eğitimler  konusunda uzman eğitmenlerimizce görsel sunuş, örnek video ile destekli verilerek  interaktif  bilgi, örnek paylaşımlı ve soru-cevaplı  bir şekilde  gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim notları ve eğitim materyalleri 3E Akademi tarafından verilmektedir.
 • Eğitimlerimizin sonunda en az 25 soruluk bir değerlendirme sınavı yapılmaktadır. 100 üzerinden en az 70 puan alan başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası düzenlenir.
 • Eğitimler talebe göre planlanarak İzmir, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Samsun, Trabzon, İskenderun, Antalya, vb illerde açık grup  ( tüm gözetim firmalarına açık ) veya firmaya özel grup eğitim ( firmanın  istediği yerde ve zamanda  )  olarak düzenlenebilir.
 • Eğitim kayıtları eğitim tarihinden 7 gün önce kamu uygulama merkezi otomasyon sistemi üzerinden  yapılacağı için kayıt için gereken katılımcı bilgilerinin (personelin adı- soyadı, TC no, cep telefon no, firmadaki görevi, firma ticari unvanı ) eğitim başlangıç tarihinden 7 gün önce mutlaka iletilmesi gerekmektedir.
 • Tehlikeli Yükler ile ilgili Deniz Gözetim Yetkililerinin  almış oldukları eğitim seminerlerinin belge süresi iki yıldır .Deniz gözetim yetkilileri bu süre tamamlanmadan “Yenileme Eğitimi” almak zorundadır. Yenileme eğitimlerin süresi, temel eğitim süresinin yarısı kadardır. İki yıllık belge süresini geçirenler  bu  eğitim seminerlerini tekrar almak zorundadır.

3E Danışmanlık-Gözetim Firmalarınına Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri

imagesBugüne kadar birçok uluslararası-ulusal  Deniz Gözetim firmasına  “ Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi “ alınması sürecinde başarı ile danışmanlık hizmeti veren 3E Danışmanlık firmamız ile bu konuda   iletişime geçebilirsiniz. ( 0216 576 50 54 – 0 216  576 50 56-www.3edanismanlik.com)

Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Deniz Gözetim Firmalarına “TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE” Madde 9 (2) göre almaları gerekli “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” (TMGHUB) alınması için her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi. Bu kapsamda Tehlikeli madde faaliyet alanına göre prosedür, talimat ve formların hazırlanması,
 • TÜRKAK akreditasyonunu tamamlamamış Deniz Gözetim Firmalarına dokümantasyon hazırlama hizmetleri,
 • Deniz Gözetim Firmaları – Deniz Gözetim Yetkililerinin görev yaptıkları faaliyet alanlarına ilişkin olarak “TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Madde 15 göre 01.01.2018 tarihine kadar almaları zorunlu ,yönergenin EK-3’ünde sıralanan tüm eğitimlerin özel avantajlarla sunulması,
 • Deniz Gözetim Firmalarına “TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE” Madde 8 (4) göre almaları gerekli IMDG KOD-TMGD hizmetinin 01.01.2018 tarihine kadar bireysel bu tarihten sonrada Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) olarak bu hizmetin sağlanması.Bu hizmet Gözetim Firmaları için Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Başvurusu yapılması için ilgili yönergenin (TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE) Madde 10 (ç) ‘ye göre ayrıca bir zorunluluk olarak belirtilmiştir.
 • Deniz Gözetim firmalarına Sınıflandırma ve Ambalaj Uzmanlık hizmetinin verilmesi.
 • Romea yazılım ile beraber geliştirmekte olduğumuz ‘’Gözetim Uygulama Yazılımı’’ ve gerekli donanımların sunulması