YYS Eğitimleri

YYS Eğitimleri (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi   

 

 YYS Eğitim Amaç/Kazanımlar:

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvurularında bulunacak şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri de; gümrük ve dış ticaret işlemleri ile emniyet ve güvenlik kapsamındaki konularda personellerini eğitime tabi tutmaktır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında personelin bilinçlendirmesi amacıyla düzenli olarak uzman eğitmenlerin vereceği eğitim programlarına katılması beklenmektedir. Uzman eğitmenlerimizce verilen YYS Eğitimlerinde katılımcılara aşağıda belirtilen program dahilinde bilgilendirmeler yapılarak ve güncel uygulamalara değinilmektedir.

YYS Eğitim İçerik:

 1. Dış Ticaret – Gümrük İşlemleri Kapsamındaki Eğitim Konuları (1 gün )

Gümrük Mevzuatının Genel Çerçevesi, İthalatı İzne Tabi Eşyalar, İhracatı İzne Tabi Eşyalar,Eşyanın Gümrük Kıymeti ve Doğru Kıymet Beyanı, Eşyanın Menşei ve Doğru Menşe Beyanı, Eşyanın Tarife Sınıflandırması ve Doğru Tarife Beyanı, Gümrük Rejimleri, Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamaları, İthalat Tebliğleri,  İthalat Vergileri, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve DFİF Kesintisine Tabi Eşyalar, Ek Mali Yükümlülük, Anti-Damping ve Telafi Edici Vergiler, İthalat / İhracat Kaynaklı Riskler,Dış Ticaret Mevzuatının Genel Çerçevesi,Ürün Güvenliği Tebliğleri, Kıymet Tabanlı Gözetim Uygulamaları

 1. Emniyet ve Güvenlik Kapsamındaki Eğitim Konuları ( 1 gün )

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında vermiş olduğumuz Emniyet ve Güvenlik Kapsamı Eğitimleri yeni EK-2 Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu (Eski Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberinin 35. – 80. ve 108. maddeli soruları) doğrultusunda; Terörizm, Kaçakçılık, İnsan Kaçakçılığı, Organize suç, Uyuşturucu maddeler, Narkotik, Nükleer, Kimyasal (NBC) maddeler, Biyolojik, Yanıcı, Patlayıcı maddeler, Zulalar, Şüpheli kişi, Şüpheli eşya ve\veya Şüpheli olay, İzinsiz giriş teşebbüsleri  ve diğer Güvenlik İhlalleri vb. konu başlıklarından oluşmakta olup Yetkilendirilmiş Yükümlü EK-2 Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu Soru Formunun;

7.4. Eğitim ve Farkındalık
7.4.1. Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

a)Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitim alınmaktadır. 
b)İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
c)İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
ç)İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
d)Söz konusu eğitimler en az üç yılda bir verilmektedir.
e)Söz konusu eğitimler, bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kendi personelimiz tarafından verilmektedir.
f)Söz konusu eğitimler bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan personel istihdam eden şirketlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.
g)Söz konusu eğitimler bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan bağımsız eğitmenlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.

12.1. Olay yönetimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a)Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için uzman kişi/kuruluşlardan eğitim alınmaktadır.
b)Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları nasıl tespit etmek için risk analizi yapılmaktadır.
c)Eşya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.
ç)İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı mevcuttur.
d)Planlar düzenli olarak güncellenmektedir.
e)Planın uygulanması için koordinatör belirlenmiştir.
f)Kriz yönetimi konusunda çalışanlarınıza bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından eğitim verilmektedir.
g)Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.
ğ)Yaşanan olaylar veya riskli durumlar bildirilmesi, çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için temel nedenler araştırılmaktadır.

sorularının 7.4.1. a,b,c,ç,f ve 12.1. a,b,f sorularına yanıt verecek olan eğitimler ile YYS Kapsamında ki gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamdaki eğitimde firmada çalışan personel  aşağıdaki emniyet ve güvenlik koşulları açısından önem arz eden aşağıda konularda eğitime tabi tutulur. Eğitimleri kayıt altına alınır

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Güvenliği,
 • Kaçakçılık, Gümrük Kaçakçılığı, İnsan Kaçakçılığı, Akaryakıt Kaçakçılığı, Narkotik ve Uyuşturucu vb. yönelik Şirket Yönetici, Çalışan Sorumlulukları, Araç ve Konteyner Zula, Kontroller, Önlemler  Vaka Çalışmaları
 • Tehlikeli Maddelerin ( Radyoaktif, Patlayıcı Maddeler,Yanıcı Sıvılar,Gazlar vb.)
 • Karayolu (ADR) ,
 • Denizyolu (IMDG KOD) ,
 • Demiryolu (RID )
 • Havayolu (DGR) Taşınmasına Yönelik Uluslararası Güvenlik ve Emniyet Kuralları

Katılımcılar :  İşletmenin ilgili konularda çalışan yönetici ve çalışanları

Süre :

 • Dış Ticaret – Gümrük İşlemleri Kapsamındaki Eğitim Konuları (1 gün )
 • Emniyet ve Güvenlik Kapsamındaki Eğitim Konuları ( 1 gün )

Sertifika :  Eğitimin sonunda katımcılara Eğitim Katılım Sertifikası verilir.

YYS Eğitimlerimiz firmaların kendi eğitim salonlarında ve/veya COVİD 19 önlemleri kapsamında ONLİNE olarak verilmektedir.