Yönetim Taahhüdümüz

3E Akademi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilerek belgelendirilmektedir. 3E Akademi tarafından gerçekleştirilen eğitim ve  belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, sınav gözetmenlerinin, komisyonların kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş maddi, manevi ve diğer baskılar ile  etkileyemez. 3E Akademi tarafından yayınlanan bu “Yönetim Taahhüdü” ile bunun  güvencesi verilmektedir.

3E Akademi’ de eğitim ve belgelendirme faaliyetleri ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak konusunda uzman  ve yetenekli personel ile tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilir.

3E Akademi kişisel ve kurumsal  bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

  • Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde,
  • 3E Akademi‘nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
  • Hizmet şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde,

3E Akademi’ de çıkar çatışması olabilecek hususlar sürekli kontrol altında olup, bunun iyi yönetilmesi sayesinde adaylara eğitim ve belgelendirme aşamaları boyunca adil ve eşit davranılır.

Adayların, 3E Akademi’ nin eğitimlerine  başvurusu esnasında 3E Akademi’nin maddi ve manevi çıkarlarına ters düşebilecek her türlü  talepleri  anında  red edilir.

Sınavlar bağımsızlık ve tarafsızlık  ilkesi içerisinde yapılır. Bu durumun sağlanamadığı durumlarda sınavlar iptal edilerek adayların belgelendirmeleri  yapılmaz.

Eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin  memnuniyetinin sürekli sağlanması ve şikâyetlerin en az seviyede tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar kullanılır. Bu faaliyetlerde görev alan personelin gerek kendi gelişimleri gerekse belgelendirme yetkinliklerinin artırılması için gerekli eğitimleri sürekli almaları sağlanır.