2022 TMGD Sınav Takvimi Yeniden Yayınlanmıştır – 2022 TMGD eğitimlerimiz başlamıştır – Kimler 2022 yılında TMGD Yenileme Sınavına Girecektir – 20 Eylül 2021 Bakanlık duyurusu ile ONLİNE Tmgd eğitimleri durdurularak eğitimler sınıf da yüzyüze yapılmaktadır.

25  Haziran  2022  TMGD Sınavına Yönelik TMGD Eğitimlerimiz Başlamıştır.

TMGD ADR Eğitimi 25 Mayıs – 1 Haziran 2022


Hangi TMGD ‘ler 2022 yılındaTMGD Yenileme Sınavlarına Girecektir

—————————————————————————————————————————

20 Eylül 2021 Bakanlık duyurusu ile  Online Tmgd eğitimleri  durdurulduğu için 2022 yılında Tmgd eğitimleri  COVİD 19 önlemleri ile İzmir  Eğitim Merkezimizde sınıf düzeninde devam etmektedir.              

——————————————————————————–

TMGD TEBLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

İdarece, 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan ilk TMGD Tebliğinde  çok önemli değişiklikler yapılarak  19 Nisan 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 • Bugüne kadar tüm lisans mezunları TMGD olabilirken bundan sonra TMGD olmak için üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak gerekecektir.

Bugüne kadar TMGD olmuş ve  eğitim alan tüm lisans mezunlarının hakları korunarak aynen devam edecektir.

 • TMGD eğitim ders saati 49 saatten (7 gün ) den 8 saatliklik yangın eğitimi hariç en az 64 ders saatine (8 gün*8 saat ) çıkarılmıştır.
 • TMGD RID-IMDG kod eğitimleri toplam en az 6 gün (6 gün*7 saat ) yani her bir  mod için en az  21 saat (3 gün*7 saat) yapılacaktır.
 • TMGD ‘ler için en az 16 ders saatinden ( 2 gün* 8 saat ) az olmamak şartıyla 2 yılda bir “Yenileme Eğitimi” zorunluluğu getirilmiştir.01.01.2019 tarihinden itibaren TMGD belgesini yenilemek isteyeceklerden mevcut belge süresi  5 yıl için en az iki sefer yenileme eğitimi almış olmaları şartı aranacaktır.
 • Eğitmenler için 2 yılda bir yeterlilik sınavı uygulaması getirilmiştir.
 • Bir TMGD, sadece istihdam (sadece TMGD hizmetini vermek amacıyla tam zamanlı   ) edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 (beş)  yerde danışmanlık yapabilecektir.

Eğer istihdam edildiği işletmenin başka temsilciliği veya şubeleri yoksa sadece o firmaya yani en fazla 1 (bir) firmaya danışmanlık hizmeti verebilecektir.

Eğer TMGD bir TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş bünyesinde çalışıyorsa en fazla 8 (sekiz ) işletmeye kadar TMGD hizmeti  verebilecektir.

 • Bu tebliğ ile TMGD zorunluluğu kapsamındaki işletmelerin  TMGD hizmelerini sadece tam zamanlı TMGD hizmeti amacıyla istihdam edeceği TMGD ‘ ler den ya da bakanlıkca yetkilendirilmiş TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) lardan alma zorunluluğu getirilmiştir. Bundan sonra TMGD ’ler bireysel olarak TMGD hizmetleri veremeyecektir.Diğer bir değişle  TMGD ‘ler sahıs veya şirketler (TMGDK dışında ) üzerinden   fatura keserek firmalara hizmet veremeyecektir.

Bu uygulama 1.1.2018 yılından itibaren uygulamaya geçecektir.Bu tarihe kadar TMGD ‘lerin yapmış olduğu firma anlaşmaları geçerli olacaktır.

 • Eğitmenlerin en fazla 2 işletmeye kadar TMGD hizmeti verebilme sınırı kaldırılmıştır.
 • TMGDK’ lerin ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) kurulma şartlarına ilişkin  usul ve esaslar yakında bakanlıkca yayınlanacaktır.
 • Eğitim kuruluşları TMGDK olarak hizmet veremeyecektir.
 • TMGD ‘lere kesilecek para cezaları ve diğer yaptırımlar daha da ağırlaştırılmıştır.
 • Muafiyet verilen sektörlerde, zorunluluğun başlangıç zamanında bir tehir söz konusu değildir.Muafiyet verien sektörde, kamu kuruluşlarında  TMGD zorunluluğu 1.1.2018 başlayacaktır.
 • Yazılı-görsel basında, sosyal medyada bakanlık ve idarenin faaliyetleri ,çalışanları hakkında yanlış bilgi verme, karalama,yanlış yönlendirme yapanlar, sektörün itibarını zedeleyeci davranışlarda bulunan TMGD ve TMGDK ların belgeleri yetki belgeleri önceden bir uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir.
 • Sınavı geçenlerden TMGD sertifikasının çıkarılması için bakanlığın istediği evraklar arasından  uygulamalı yangın eğitimi aldığını gösteren belge çıkarılmıştır.
 • Toplam 8 saatlik (64 saat TMGD eğitm saati dışında) yangın eğitimlerinin teorik kısmına ilave uygulama eğitimleri eğitim merkezlerinin   anlaşacağı bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli yerlerde tüm kursiyerlere verilecektir.

Tebliğ bu yukarıdaki önemli değişiklikler yanında eğitim kuruluşlarını,eğiticileri ilgilendiren sistem üzerinde  eğitim programı açma,ders saati-kursiyer girebilme-çıkarma  gün zamanı,onaylama şartı  vb.  uygulamalarda  önemli değişiklikler içermektedir.