2018 Sınav Takvimi Açıklanmıştır -TMGDK ‘de çalışanlar TMGD’ lere başka bir işte SGK’ lı olarak çalışmalarına bakanlık engeli 05 Ocak 2017 Duyurusu —Yeni TMGD-ADR-RID-IMDG KOD Eğitim Programlarımız Başlamıştır—Önemli değişiklikler İçeren Yeni TMGD Tebliği 19 Nisan 2017 Tarihinde Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

 

2018 YILI SINAV TAKVİMİ DUYURUSU

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde yapılması planlanan TMDG Sınavlarına ilişkin, sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihlerini gösteren sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

2018 YILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV TAKVİMİ
SINAV TARİHİ PARA YATIRMA BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ

TARİHİ

EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ Para Yatırma Son Tarihi
29 NİSAN 2018 16 MART 2018 30 MART 2018 27 MART 2018 03 NİSAN 2018
14 TEMMUZ 2018 01 HAZİRAN 2018 13 HAZİRAN 2018 11 HAZİRAN 2018 19 HAZİRAN 2018
01 ARALIK 2018 18 EKİM 2018 02 KASIM 2018 30 EKİM 2018 05 KASIM 2018
 • 29 NİSAN 2018 TMGD SINAVI İÇİN,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 27 Mart 2018 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 30 Mart 2018 tarihi saat 24.00’e kadar 29 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

 • 14 TEMMUZ 2018 TMGD SINAVI İÇİN,

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 11 Haziran 2018 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 13 Haziran 2018 tarihi saat 24.00’e kadar 14 Temmuz 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

 • 01 ARALIK 2018 TMGD SINAVI İÇİN,

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 30 Ekim 2018 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 02 Kasım 2018 tarihi saat 24.00’e kadar 01 Aralık 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

 NOT:  

 1. Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
 2. Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır.
 3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
 4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.

 AÇIKLAMA :

 • Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile turkiye.gov.tr adresinde bulunan “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

 • Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 715 TL.(2018 yılı için) ücreti de Halkbankası’na yatıracaklardır.
 • Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.
 • Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

—————————————————————————————————————————

TMGDK ‘da çalışan TMGD’ lerin başka bir işte SGK’ lı olarak çalışmalarına bakanlık engeli

05.01.2018 Tarihli Bakanlık Duyurusu

DUYURU
Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze sözlü ve yazılı olarak; bir TMGDK bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen TMGD’nin sahip olduğu başka bir sertifika ile (Çevre Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği vb) ilgili diğer alanlarda da hizmet vermesi hususunun mümkün olup olmadığına ilişkin açıklık getirilmesi talep edilmiştir.
Soruya ilişkin olarak;
1-Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olan kişiler aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına veya çevre danışmanlığı sertifikasına sahip olduğu durumlarda bu işlerden ikisini veya üçünü birden yapmaya kalktığında;
a) Tam zamanlı çalıştığı TMGDK da daha düşük bir ücretle istihdam edilmelerine yol açacağından aynı işi yapan fakat bünyesinde bu tür belgeleri bulunmayan elemanlardan reel olarak istihdam yapan TMGD Kuruluşu yönünden eşitlik ilkesi ortadan kalktığı gibi, haksız rekabet koşullarının doğmasına ve verilen fiyatlardaki ciddi farklılıklar sebebi ile hizmet alıcılarında da kafa karışıklığı yaratacaktır.
Genel Müdürlüğümüzün kanundan gelen asli görevlerinden biri ve en önemlisi 655 sayılı KHK nin 10 uncu maddesinin (1) inci fıkrasının (a)bendinde“……….kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak” , aynı KHK nin (1) inci fıkrasının
(b) bendinde de”………. kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak.” ,
(c) bendinde ise “ Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.”
Hükümleri ile düzenlenmiş ve yine bakanlığımızın 18.07.2017 Tarihli ve 58352 Sayılı Oluru ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge nin (8) inci maddesinin (f) bendi uyarınca, “idarece rekabet, bağımsızlık ve reel istihdam koşullarını olumsuz etkilediğinin kesin olarak belirlendiği takdirde verilen TMGDK yetki belgesi iptal edilir.” Amir hükmü ile talimatlandırılmıştır.
b) Son derece önem arz eden işlerden olan can, mal ve çevre emniyeti için uluslararası ve ulusal mevzuatla kesin hükümlere bağlanmış tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, çevre sağlığını korumayı amaçlayan ve yine ulusal ve uluslararası mevzuatla hükme bağlanmış çevre danışmanlığı ve aynı şekilde çalışanların işlerini yaparken hayati risklerden ve hastalıklardan korunmasını yine ulusal ve uluslararası mevzuatla hüküm altına alınmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı işlerinin ayrı ayrı önemli olduğu ve özenli disiplinli ve kaliteli bir hizmetin verilebilmesi için her biri için gerekli ve yeterli zamanın ayrılması gerektiği tartışmasız bir gerçektir.
Bu işlerin yapılmasında denetimin tarafsızlığı ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin (5).maddesinin (5) inci fıkrasında tanımlanan hükümlerde son derece açıktır.
Buna göre” İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları,…… veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.
Şeklinde olup gerek firma bazında ve gerekse danışmanlar bazında illiyet bağını kaldırmış görev alanlarını sınırlandırmıştır.
Diğer yandan ülkemizde yıllık ortalama çalışma sürelerine baktığımızda yılın 365 gününden resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri ile mevsim koşullarına göre kısıtlanan çalışma zamanları ve hastalık ve yasal izin süreleri çıkarıldığında geriye kalan çalışma süresi 210-230 gün civarındadır.
Bunu 12 aya böldüğünüzde aylık bir danışmana düşen çalışma süresi 18 günü bulmakta ve bir TMGD nın da 8 işletmeye hizmet verebileceği gerçeğinden hareketle, TMGD nın bir işletmeye ayda sadece iki üç gün hizmet verebileceği,
başka bir işte daha çalışmasının hayatın olağan akışı ve böyle ciddi bir işin olağan koşulları ile bağdaşmayacağı izahtan varestedir.

Bu nedenle idare bu durumda kalacak olan işletmeler için önlem olarak yönergenin 12 ci maddesinin (3) cü bendinde ” İdare, işletmenin işlem hacmi, elleçlenen tehlikeli maddelerin çeşitliliği, faaliyet alanın sayısı, personel sayısı, kaza sayısı vb. durumları dikkate alarak, gerekli gördüğünde işletmelerden TMGD sayısının artırılmasını isteyebilir.” Şeklinde bir hükümle bu konuda tedbir almıştır.

Buna rağmen TMGD hizmeti yanı sıra başka bir alanda da çalışma yapılmasının her yönü ile kabulü mümkün olmayan bir durum olduğu gibi, hizmet verilen sektör tarafından da işin ciddiyetinin olmadığının bir göstergesi olarak anlaşılmasına sebep olunacaktır.
Yukarıda izah edilen sebepler ve mevzuat nedeniyle TMGD Kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK lı olarak görev yapmaları söz konusu değildir. TMGDK ve TMGD nın Mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica olunur.

—————————————————————————————————————————

2018 Yılı TMGD-ADR-RID-IMDG KOD Yeni Dönem Eğitimlerimiz Başlamıştır

Yeni TMGD-ADR-RID-IMDG KOD eğitim programlarımız başlamıştır.

Sınavda başarılı olan kursiyerlerimize Uygulama eğitiminin ücretsiz verildiği bu eğitim programlarımızı sitemizdeki İzmir ve İstanbul eğitim takvimlerimizde  görebilir detaylı bilgi için eğitim merkezlerimizi arayabilirsiniz.

—————————————————————————————————————————

                         TMGD TEBLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

İdarece, 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan ilk TMGD Tebliğinde  çok önemli değişiklikler yapılarak  19 Nisan 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 • Bugüne kadar tüm lisans mezunları TMGD olabilirken bundan sonra TMGD olmak için üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak gerekecektir.

Bugüne kadar TMGD olmuş ve  eğitim alan tüm lisans mezunlarının hakları korunarak aynen devam edecektir.

 • TMGD eğitim ders saati 49 saatten (7 gün ) den 8 saatliklik yangın eğitimi hariç en az 64 ders saatine (8 gün*8 saat ) çıkarılmıştır.
 • TMGD RID-IMDG kod eğitimleri toplam en az 6 gün (6 gün*7 saat ) yani her bir  mod için en az  21 saat (3 gün*7 saat) yapılacaktır.
 • TMGD ‘ler için en az 16 ders saatinden ( 2 gün* 8 saat ) az olmamak şartıyla 2 yılda bir “Yenileme Eğitimi” zorunluluğu getirilmiştir.01.01.2019 tarihinden itibaren TMGD belgesini yenilemek isteyeceklerden mevcut belge süresi  5 yıl için en az iki sefer yenileme eğitimi almış olmaları şartı aranacaktır.
 • Eğitmenler için 2 yılda bir yeterlilik sınavı uygulaması getirilmiştir.
 • Bir TMGD, sadece istihdam (sadece TMGD hizmetini vermek amacıyla tam zamanlı   ) edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 (beş)  yerde danışmanlık yapabilecektir.

Eğer istihdam edildiği işletmenin başka temsilciliği veya şubeleri yoksa sadece o firmaya yani en fazla 1 (bir) firmaya danışmanlık hizmeti verebilecektir.

Eğer TMGD bir TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş bünyesinde çalışıyorsa en fazla 8 (sekiz ) işletmeye kadar TMGD hizmeti  verebilecektir.

 • Bu tebliğ ile TMGD zorunluluğu kapsamındaki işletmelerin  TMGD hizmelerini sadece tam zamanlı TMGD hizmeti amacıyla istihdam edeceği TMGD ‘ ler den ya da bakanlıkca yetkilendirilmiş TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) lardan alma zorunluluğu getirilmiştir. Bundan sonra TMGD ’ler bireysel olarak TMGD hizmetleri veremeyecektir.Diğer bir değişle  TMGD ‘ler sahıs veya şirketler (TMGDK dışında ) üzerinden   fatura keserek firmalara hizmet veremeyecektir.

Bu uygulama 1.1.2018 yılından itibaren uygulamaya geçecektir.Bu tarihe kadar TMGD ‘lerin yapmış olduğu firma anlaşmaları geçerli olacaktır.

 • Eğitmenlerin en fazla 2 işletmeye kadar TMGD hizmeti verebilme sınırı kaldırılmıştır.
 • TMGDK’ lerin ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) kurulma şartlarına ilişkin  usul ve esaslar yakında bakanlıkca yayınlanacaktır.
 • Eğitim kuruluşları TMGDK olarak hizmet veremeyecektir.
 • TMGD ‘lere kesilecek para cezaları ve diğer yaptırımlar daha da ağırlaştırılmıştır.
 • Muafiyet verilen sektörlerde, zorunluluğun başlangıç zamanında bir tehir söz konusu değildir.Muafiyet verien sektörde, kamu kuruluşlarında  TMGD zorunluluğu 1.1.2018 başlayacaktır.
 • Yazılı-görsel basında, sosyal medyada bakanlık ve idarenin faaliyetleri ,çalışanları hakkında yanlış bilgi verme, karalama,yanlış yönlendirme yapanlar, sektörün itibarını zedeleyeci davranışlarda bulunan TMGD ve TMGDK ların belgeleri yetki belgeleri önceden bir uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir.
 • Sınavı geçenlerden TMGD sertifikasının çıkarılması için bakanlığın istediği evraklar arasından  uygulamalı yangın eğitimi aldığını gösteren belge çıkarılmıştır.
 • Toplam 8 saatlik (64 saat TMGD eğitm saati dışında) yangın eğitimlerinin teorik kısmına ilave uygulama eğitimleri eğitim merkezlerinin   anlaşacağı bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli yerlerde tüm kursiyerlere verilecektir.

Tebliğ bu yukarıdaki önemli değişiklikler yanında eğitim kuruluşlarını,eğiticileri ilgilendiren sistem üzerinde  eğitim programı açma,ders saati-kursiyer girebilme-çıkarma  gün zamanı,onaylama şartı  vb.  uygulamalarda  önemli değişiklikler içermektedir.

19 Nisan 2017 tarihinde yapılan değişikliklerin işlendiği tebliğin son hali için  tıklayınız