2020 Sınav Takvimi Açıklanmıştır -2020 TMGD-ADR-RID-IMDG KOD Eğitim Programlarımız Başlamıştır-

TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMLERİ ve SINAVLARI HAKKINDA DUYURU
Bindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ülkemizde ilgili kurumlarca yürütülmekte olan tedbirlere ilave olarak, tehlikeli maddelerin karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluyla taşınmasına ilişkin eğitimlere yönelik tedbirler alınmıştır.
Sözkonusu salgınla ilgili yaşanan olumlu süreç doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarca normalleşme süreci ile ilgili kararlar yürürlüğe girmeye başlamıştır.
Bu kapsamda, tehlikeli madde eğitimleri ile ilgili aşağıdaki hususlar yürürlüğe konmuştur.
1- 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiş olan tüm tehlikeli madde eğitimleri 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.
2- Eğitim kuruluşlarınca düzenlenecek eğitimlerde, salgın hastalık nedeniyle yeni normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığınca ve diğer kurumlarca alınan ve tavsiye edilen tıbbi maske, mesafe, hijyen vb. tüm kurallara uyulması zorunludur.
3- 28 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan, ancak ertelenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) ve SRC-5 sınavı, 27.09.2020 tarihinde yapılacaktır.
4- Bakanlığımızca 2020 yılı ikinci yarısında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanan TMGD+SRC5 sınav takvimi aşağıda verilmiştir. Sınavlarla ilgili daha önce yapılan duyurularda belirtilen diğer hususlar geçerlidir.

2020 YILI İKİNCİ YARISI SRC-5+TMGD SINAV TAKVİMİ
SINAV TARİHİ PARA YATIRMA VE BAŞVURU YAPMA BAŞLANGIÇ TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ PARA YATIRMA SON TARİHİ
27 EYLÜL 2020 24 AĞUSTOS 2020 07 EYLÜL 2020 06 EYLÜL 2020 07 EYLÜL 2020
28 KASIM 2020 26 EKİM 2020 09 KASIM 2020 08 KASIM 2020 09 KASIM 2020

 

 

—————————————————————————————————————————

2020 Yılı TMGD-ADR-RID-IMDG KOD Yeni Dönem Eğitimlerimiz Başlamıştır

Yeni TMGD-ADR-RID-IMDG KOD eğitim programlarımız başlamıştır.

Sınavda başarılı olan kursiyerlerimize Uygulama eğitiminin ücretsiz verildiği bu eğitim programlarımızı sitemizdeki İzmir ve İstanbul eğitim takvimlerimizde  görebilir detaylı bilgi için eğitim merkezlerimizi arayabilirsiniz.

—————————————————————————————————————————

                         TMGD TEBLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

İdarece, 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan ilk TMGD Tebliğinde  çok önemli değişiklikler yapılarak  19 Nisan 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 • Bugüne kadar tüm lisans mezunları TMGD olabilirken bundan sonra TMGD olmak için üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak gerekecektir.

Bugüne kadar TMGD olmuş ve  eğitim alan tüm lisans mezunlarının hakları korunarak aynen devam edecektir.

 • TMGD eğitim ders saati 49 saatten (7 gün ) den 8 saatliklik yangın eğitimi hariç en az 64 ders saatine (8 gün*8 saat ) çıkarılmıştır.
 • TMGD RID-IMDG kod eğitimleri toplam en az 6 gün (6 gün*7 saat ) yani her bir  mod için en az  21 saat (3 gün*7 saat) yapılacaktır.
 • TMGD ‘ler için en az 16 ders saatinden ( 2 gün* 8 saat ) az olmamak şartıyla 2 yılda bir “Yenileme Eğitimi” zorunluluğu getirilmiştir.01.01.2019 tarihinden itibaren TMGD belgesini yenilemek isteyeceklerden mevcut belge süresi  5 yıl için en az iki sefer yenileme eğitimi almış olmaları şartı aranacaktır.
 • Eğitmenler için 2 yılda bir yeterlilik sınavı uygulaması getirilmiştir.
 • Bir TMGD, sadece istihdam (sadece TMGD hizmetini vermek amacıyla tam zamanlı   ) edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 (beş)  yerde danışmanlık yapabilecektir.

Eğer istihdam edildiği işletmenin başka temsilciliği veya şubeleri yoksa sadece o firmaya yani en fazla 1 (bir) firmaya danışmanlık hizmeti verebilecektir.

Eğer TMGD bir TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş bünyesinde çalışıyorsa en fazla 8 (sekiz ) işletmeye kadar TMGD hizmeti  verebilecektir.

 • Bu tebliğ ile TMGD zorunluluğu kapsamındaki işletmelerin  TMGD hizmelerini sadece tam zamanlı TMGD hizmeti amacıyla istihdam edeceği TMGD ‘ ler den ya da bakanlıkca yetkilendirilmiş TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) lardan alma zorunluluğu getirilmiştir. Bundan sonra TMGD ’ler bireysel olarak TMGD hizmetleri veremeyecektir.Diğer bir değişle  TMGD ‘ler sahıs veya şirketler (TMGDK dışında ) üzerinden   fatura keserek firmalara hizmet veremeyecektir.

Bu uygulama 1.1.2018 yılından itibaren uygulamaya geçecektir.Bu tarihe kadar TMGD ‘lerin yapmış olduğu firma anlaşmaları geçerli olacaktır.

 • Eğitmenlerin en fazla 2 işletmeye kadar TMGD hizmeti verebilme sınırı kaldırılmıştır.
 • TMGDK’ lerin ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) kurulma şartlarına ilişkin  usul ve esaslar yakında bakanlıkca yayınlanacaktır.
 • Eğitim kuruluşları TMGDK olarak hizmet veremeyecektir.
 • TMGD ‘lere kesilecek para cezaları ve diğer yaptırımlar daha da ağırlaştırılmıştır.
 • Muafiyet verilen sektörlerde, zorunluluğun başlangıç zamanında bir tehir söz konusu değildir.Muafiyet verien sektörde, kamu kuruluşlarında  TMGD zorunluluğu 1.1.2018 başlayacaktır.
 • Yazılı-görsel basında, sosyal medyada bakanlık ve idarenin faaliyetleri ,çalışanları hakkında yanlış bilgi verme, karalama,yanlış yönlendirme yapanlar, sektörün itibarını zedeleyeci davranışlarda bulunan TMGD ve TMGDK ların belgeleri yetki belgeleri önceden bir uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir.
 • Sınavı geçenlerden TMGD sertifikasının çıkarılması için bakanlığın istediği evraklar arasından  uygulamalı yangın eğitimi aldığını gösteren belge çıkarılmıştır.
 • Toplam 8 saatlik (64 saat TMGD eğitm saati dışında) yangın eğitimlerinin teorik kısmına ilave uygulama eğitimleri eğitim merkezlerinin   anlaşacağı bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli yerlerde tüm kursiyerlere verilecektir.

Tebliğ bu yukarıdaki önemli değişiklikler yanında eğitim kuruluşlarını,eğiticileri ilgilendiren sistem üzerinde  eğitim programı açma,ders saati-kursiyer girebilme-çıkarma  gün zamanı,onaylama şartı  vb.  uygulamalarda  önemli değişiklikler içermektedir.

19 Nisan 2017 tarihinde yapılan değişikliklerin işlendiği tebliğin son hali için  tıklayınız