ADR izmir

ADR izmir

ADR cover
ADR izmir

Original Adı :ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEROUS PAR ROUTE 

İngilizce :EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD 

Türkçe :TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI

ADR Konvansiyonu Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına dair bir Avrupa anlaşmasıdır. Bu konvansiyon Birleşmiş Milletler (United Nations – UN) “Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg tarafından imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye ADR anlaşmasına 22.03.2010 tarihinde 48. ülke olarak taraf olmuştur.

ADR kitabı Ek A ve Ek B olmak üzere 2 ciltten oluşmaktadır.

EK – A (Volume I): Kısım 1 ila Kısım 7 olmak üzere 7 kısımdan,

EK – B (Volume II): Kısım 8 ve Kısım 9 olarak iki kısımdan oluşur

İki cilt ADR kitabının her kısmı bölümlere ve her bölüm de alt bölümlere ayrılmıştır.

ADR Konvansiyonunun A ve B ekleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenli olarak iki yılda bir   güncellenmektedir.

  • ADR Konvansiyonu Avrupa Birliği Müktesebatının bir parçasıdır. Avrupa Birliğine (AB)’ye girmek isteyen aday üye ülkeler ADR konvansiyonuna taraf olmalıdır.
  • ADR anlaşmasına üye devletler Work Party 15 (WP-15) adlı çalışma grubunda her 6 ayda bir toplanır ve ADR Konvansiyonu değişiklikleri ve güncellemeleri hakkında görüşmelerde bulunurlar.
  • ADR konvansiyonunun diğer taşıma modlarıyla uyumunun devamı için ve de yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak her iki yılda bir yenilenmektedir.
Ek – A Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler
Kısım 1 Genel hükümler
Kısım 2 Sınıflandırma
Kısım 3 Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler
Kısım 4 Ambalajlama ve tank hükümleri
Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri
Kısım 6 Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (OHK’ler – IBC), büyük ambalajlar, tanklar ve yığın konteynerler için yapı ve test zorunlulukları
Kısım 7 Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler
Ek – B Taşıma teçhizatına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler
Kısım 8 Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar
Kısım 9 Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

ADR Konvansiyonu, anlaşmaya taraf ülkelerden en az ikisinin ülkesinde gerçekleştirilen karayolu taşımacılık faaliyetleri için geçerlidir.

ADR anlaşması devletlerarası bir anlaşmadır; yerel uygulamalarda yol denetimleri anlaşmaya taraf ülkelerin yetkili kurumları tarafından yapılır ve ADR Konvansiyonunun kural ihlali durumunda ihlali gerçekleştirene karşı ilgili ulusal kurumun ADR anlaşmasına uyumlu yerel mevzuatına göre yasal cezai yaptırımlar uygulanır.

Multi model denilen karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunun birlikte kullanıldığı çok modlu taşımalarda Tehlikeli Maddelerin taşınmasında meydana gelen kazalar nedeni ile tüm taşıma modelleri için taşımaların evrensel geçerliliği olan ve tüm taraf ülkelerde geçerli olacak şekilde kazaları ve çevresel tehlike etkilerini minimuma indirecek kuralların benimsenmesi zorunluluk olmuştur.

T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği 24.10.2013 tarihinde 28801 sayı ile  Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına ADR paralel olarak hazırlanmıştır.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğinin Madde 33. gereği;yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri (bir takvim yılı içersin de net 50 ton ve üstü tehlikeli mal kapsamındaki mallar ile işlem yapan dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen,alıcı,boşaltan ve tank konteyner/ taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlası ile iştigal eden  işletmeler)   gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlarından hizmet alması 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren zorunludur.

2008 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında  Tehlikeli Madde ve Lojistik Yönetimi Eğitimleri vermekte olan 3E Akademi, TMGD -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, IMDG KOD ve RID  eğitimlerinde sektörünün  en deneyimli, uzman eğitmen kadrosuna sahip  ve referansları en güçlü bir eğitim & yayımcılık kuruluşudur.

3E Akademi, TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve  IMDG Kod Eğitimlerinde bakanlıkça yetkilendirilen ilk eğitim kuruluşlarından biri olup, TMGD sınavlarında  en yüksek başarı oranına sahip sektörünün ilk ve tek ISO 9001:2015 sertifikalı eğitim kurumudur.

3E Akademi,  TMGD eğitimlerini  ADR izmir eğitim merkezinde Ekim 2020 tarihinden itibaren ONLİNE olarak, IMDG Kod, RID ,TMGD Uygulama Eğitimi, Yükleme Güvenliği  vb. özel eğitim programlarını  isteyen  kurum ve kuruluşların kendi merkezlerin de veya ONLİNE  vermektedir.

 

3E Akademi TMGD izmir

Hürriyet Bulvarı Niyazi Ersoy İş Merkezi

No:8/ 801 Çankaya/İzmir

Tel :0 232 966 29 96

Mail: izmir@3eacademy.com