Yayınlarımız

 

  • Tehlikeli  Madde Taşımacılığı Sınıf 1 Patlayıcılar ve Patlayıcı Madde İçeren Nesneler, 2011 (R. Derici; T. Özdikmen),
  • Tehlikeli Maddelerin Güvenliği ve Emniyetli Nakli, 2011 (R. Derici; T. Özdikmen)
  • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sorumlu Kurumlar ve Sorumluluk Alanları Raporu, 2007 (R. Derici)
  • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Eğitim Kitabı, 2011 (R. Derici)
  • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Tank Eğitim Kitabı, 2011 ( R. Derici)
  • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sınıf 7 Eğitim Kitabı, 2011 (R. Derici; K. Ertürk)
  • Radyoaktif Maddelerin Taşınmasında Güvenlik ve Emniyetin Sağlanması, 2011 (R. Derici; K. Ertürk)
  • Tehlikeli Maddelerin Güvenli ve Emniyetli Nakli – LPG Tankerleri Dolum Boşaltım Esasları Dahil, 2011 (R. Derici;  S. Göksu)
  • Tehlikeli Yüklerin Deniz Yolunda Güvenli ve Emniyetli Nakli, IMDG Kod Kara Personeli Eğitim Kapsamına Uygun, Ankara 2011 (R. Derici; O. Tümiş; C. Karan; U. Ocak)