Eğitimlerimiz

TEKNİK EĞİTİMLERİMİZ

Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimleri

Detaylı  bilgi için tıklayınız 

KURUM İÇİ UYGULAMALI EĞİTİMLER

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI KONUSUNDA EĞİTİMLER

Karayolu

 • TMGD ADR (Karayolu) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi
 • TMGD ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı TAZELEME Eğitimi
 • TMGD ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı UYGULAMA Eğitimi
 • ADR Genel Farkındalık ve  Göreve Yönelik Eğitim
 • Karayolu Taşıma Yönetmelik Eğitimi

Denizyolu

 Demiryolu

 • TMGD RID-IMDG KOD Eğitimi
 • TMGD RID TAZELEME Eğitimi
 • TMGD RID IMDG KOD UYGULAMA Eğitimi
 • RID Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimi

Havayolu

Tehlike Madde Eğitimleri  TABLO – 1(1. 5.A)

  TEKNİK YETKİNLİK GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

MESLEKİ EĞİTİM BELGELİ EĞİTİMLERİMİZ

Ulaştırma-Lojistik

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker Vagon Dolum ve Tahliyeci, Seviye 1-2
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı, Seviye 1-2
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal, Seviye 1-2
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma, Seviye 1-2
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı, Seviye 1-2
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı, Seviye 1-2

ULUSLARARASI EĞİTİMLER

Dangerous Good Transport Trainings

 • DGSA- Dangerous Goods Safety Adviser Trainings –   Initial &Refresher Courses
 • ADR Training
 • IMDG Code Training
 • Other Maritime Codes Trainings such as IMSBC Code, IGC Code, Grain Code, IBC Code,   ISPS  Code, CTU Code, INF Code, TDC Code
 • Dangerous Goods by Air for Cargo Staff and Airport Ground Handling Staff
 • (ICAO/IATA Cat. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Training Courses
 • RID Training
 • Fumigation & Degassing Safety Training
 • Cargo Securing & Lashing Training
 • Packing – Handling – Storage of Dangerous Goods Training

Dangerous Chemicals Handling, Management and Spill Response Training 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA  EĞİTİMLERİMİZ

YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları için Kalite Güvence Sistemleri
 • ISO 9001:2015 (Bilgilendirme, İç Tetkikçi)
 • ISO 22000:2018 (Bilgilendirme, İç Tetkikçi)
 • ISO 14001:2015 (Bilgilendirme, İç Tetkikçi)
 • ISO 50001:2018 (Bilgilendirme, İç Tetkikçi)
 • ISO 45001:2018 (Bilgilendirme, İç Tetkikçi)
 • ISO 27001:2018 Bilgi Güvenliği
 • ISO 31000:2018 Risk Yönetimi
 • BRC (Bilgilendirme, İç Tetkikçi)
 • IFS (Bilgilendirme, İç Tetkikçi)

GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 • GMP
 • Temel HACCP
 • İleri HACCP
 • Gıda Taklit ve Tağşiş
 • PAS 220
 • Alerjen Yönetimi
 • Gıda Savunması

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 • Temel Acil Durum ve Acil Durum Yönetim Plan Eğitimi(işverenler)
 • Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi
 • Temel Acil Durum Planı Eğitimi
 • Pratik ve Teorik Yangına Müdahale Eğitimi
 • Yangın Risk Değerlendirme Eğitimi

SÜREÇ İYİLEŞTİRME  EĞİTİMLERİ

 • Süreç Analizi ve İyileştirme Teknikleri
 • Proses Kalite Yönetimi
 • Proses Güvenliği
 • Depo ve Sevkiyat Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Tedarikçi Denetimi
 • Yalın Üretim Teknikleri
 • 5S (Sort to Sustain)
 • Performans Ölçümünde Proaktif Yaklaşım (Lead & Lag KPI’s)
 • Verimli Tarıma Güncel Yaklaşım
 • İyi Tarım Uygulamaları
 • Avrupa Birliği Proje Hazırlama
 • Sözleşme Yönetimi
 • Mülakat Süreci-Şirketinize Uygun İnsanı Nasıl Seçersiniz

MEVZUAT EĞİTİMLERİ

 • Gıda Mevzuatı
 • 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili mevzuatı
 • 4857 sayılı İş Hukuku
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

ENERJİ 

 • Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yaklaşımı

BİREYSEL  GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Quantum Insane
 • Spiritual Osmos
 • Mindfullness
 • Hazardous Everywhere
 • HappyShit
 • Rol İcabı

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Temel İkna Teknikleri
 • Stres Yönetimi Ve Duygusal Zeka Eğitimi
 • Etik Davranış İlkeleri
 • NLP
 • Telefonda Etkili İletişim Becerileri Eğitimi
 • Motivasyon
 • Toplantı Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri ve Kök Neden Analizi
 • Proje Yönetimi
 • Kriz yönetimi

TAKIM OLMA EĞİTİMLERİ

 • Lider Ve Etkin Yönetim
 • Lider Ve Takım Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Ekip ve Aidiyet Yönetimi

SÜRDÜREBİLİRLİK  GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Sürdürülebilirlik Olgusu
 • Sürdürülebilirlik Hedefleri
 • Sürdürülebilir Tarım
 • Sürdürülebilir Üretim
 • Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk
 • Sürdürülebilir Lojistik
 • Sürdürülebilir Paketleme
 • Sürdürülebilir Çalışma Ortamı
 • Sürdürülebilir Tehlikeli Kimyasal Yönetimi
 • Yaşam Döngüsü
 • Su Ayak İzi
 • Karbon Ayak İzi
 • Bilişsel Düşünme
 • Paydaş Analizi & Yönetimi
 • İklim Değişimi
 • Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım
 • Çevre Dostu Ürünler, Süreçler ve Hizmetler

KURUMLARA ÖZGÜ EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

 • Sürdürülebilirlik Atölyesi
 • Yeni Nesil Yönetim Sistemlerinde Risk-Fırsat &Bağlam Atölyesi
 • Ritim Atölyesi
 • Kültürel Değişim Programı
 • Kalitede Farkındalık
 • Gıda Güvenliğinde Farkındalık
 • Çevrede Farkındalık
 • Enerjide Farkındalık
 • İş Güvenliğinde Farkındalık
 • Yaratıcı Eğitimler için Eğiticinin Takım Çantası