DGR Kategori 10 Eğitimi

DGR Kategori 10 Eğitimi

IATA ve SHGM-Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından yetkili olan eğitim kurumumuz da bu eğitimler bu  yetkiler ile verilmektedir.

Amaç:  

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında  IATA DGR 1.5.A tablosu kategori 10’da tanımlı personele, balon işletmelerinin  yer ve uçuş ekibine IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.

Katılımcılar: 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan Ticari Balon İşletmeleri  Talimatı (SHT BALON)  kapsamında  (EK 4 ) Sorumlu yönetici personel, uçuş ve yer ekibinin eğitim gerekliliklerinde belirtilen personel,

 • Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi
 • Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personeli
 • Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personeli
 • Uçuş Ekibi Üyesi (pilotlar)

IATA Tablo 1,5 A eğitim zorunlulukları tablosu Kategori 10’da belirtilen personel:

– Havacılık işletmelerinde, yer hizmet işletmelerinde görevli

 • Uçuş ekibi üyeleri,
 • Yükleme uzmanları, yükleme planlayıcıları ve uçuş operasyonu memurları/uçuş idare personeli.

Eğitim İçeriği:

 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listesi
 • Genel Paket gereklilikleri ve paketler
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Yükleme ve depolama Prosedürleri
 • NOTOC-Kaptana özel yükler hakkında bilgi verilmesi
 • Acil durum prosedürleri

Eğitimlere katılım zorunludur.

       

Eğitim Süresi : 1 gün (8 saat)

Sertifika : Tehlikeli Madde Kategori 10 Eğitimi sonunda yapılan sınavda 80 puan alarak başarılı olan kursiyerlere Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı onaylı DGR Kategori  10  Eğitim Sertifikası  verilir.

Bu eğitim sertifikasının  geçerlilik süresi 2 yıl olup, belge süresi bitmeden yenileme eğitimi alınarak süresi 2 yıl daha uzatılabilmektedir. DGR Kategori 10 Yenileme eğitim süresi de 1 gün dür

IATA ve SHGM-Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından yetkili olan eğitim kurumumuz  bu eğitimleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizdeki  Covid 19 önlemleri sağlanmış sınıflarda  yapabildiği gibi, talep eden kuruluşların eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.