Karayolu ve Denizyolu Taşımacılığında Yükleme Güvenliği Eğitimi

Karayolu ve Denizyolu Taşımacılığında Yükleme Güvenliği Eğitimi 

Yüklemesini yaptığınız malınızın ne kadar güvenli ve ulusal ve uluslararası mevzuata uygun yüklendiğini biliyor musunuz?

Karayolu ve denizyolu taşımacılığında tehlikeli yüklerin ve kendisi tehlikeli olmayan ancak yeterli yükleme güvenliği sağlanmadığı için tehlike arz ettiği kabul edilen standart dışı,   havaleli, gabari fazlası olan ağır yüklerin (büyük makina parçaları, çelik konstrüksiyon proje yükleri, bobin saç, mermer blok vb. ) yanlış yüklenmesinden, yeterli sabitlenmemesinden, standart, onaylı bağlantı (lashing) elemanlarının kullanılmamasından kaynaklanan kazaların  önlenerek, insan sağlığı, mal ve çevre güvenliği açısından riskleri en aza indirmek amacıyla yükleme yapan tarafların uygulaması gereken şartlar ve bunlar ile ilgili zorunlu eğitimler ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenmiştir.

Yükleme yapan tüm taraflar, Karayolları taşımacılığında ADR, Karayolu  Taşıma Yönetmeliği ve TS EN 12195-1 2015 standardlarına uygun; Denizyolu taşımacılığında Kargo Taşıma Birimlerinin  Yüklenmesine yönelik Uygulama Kodu (TS-EN /IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) ; standart dışı yükler içinde CSS Kod (Code of Safe Practice For Cargo Stowage and Securing) ve CSC (International Convention for Safety Containers ) uluslararası mevzuatlarda belirtilen tüm yükleme güvenliği şartlarına uygun yükleme yapmak ve personeline yükleme güvenliği eğitimlerini aldırmak zorundadır. Ayrıca denizyolu taşımacılığında yükleme yapan tarafların konteyner/araç yükleme sertifikası düzenleme zorundadır.

Yükleme Güvenliği Eğitimleri, ilgili mevzuata uygun yükleme, sabitleme ve uygulamalar hakkında bilgi edinmek isteyen işletmelerin çalışanlarına uzman eğitmenlerimizce teorik ve  saha uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitimin amacı, mevzuatlara uygun yükleme, sabitleme şartları ve uygulamaları hakkında işletmelerin çalışanlarını bilgilendirmek; doğru uygulamaları örneklerle sunmak; ivme ve hareket etkilerinde yükün sabit-hareketsiz kalması, kaymaması devrilmemesi  vb. için gerekli şartların sağlanması; özellikle tehlikeli yüklerin, standart dışı, havaleli, gabari fazlası olan ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek, insan sağlığı, çevre ve mal güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmektir.

                              

Yükleme Güvenliği Eğitimine kimler katılmalıdır?

• Karayolu  ve denizyolunda taşınacak yüklerin konteyner, tır dorse vb. iç yüklemesini yapan/ yaptıran kara ve  liman tesislerinin;

Konteyner, tır dorse vb. iç yüklemesi yapan personel, yük sabitleme ve lashing personeli, forklift operatörleri, bunların formen ve yöneticileri, lojistik, ihracat sorumluları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Yüklerin yüklenmesi -sabitlenmesi-taşınması sürecinde gözetim faaliyetleri yapanlar, uygun sabitleme elemanlarını satın alanlar ve yükleme planlarını yapanlar.

yukleme egitim toplu resim

Eğitim Programı :

 • TS EN 12195-1 2015
 • IMO/ILO/UNECE Rehberi
 • European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport
 • CTU Kod
 • CSS Kod
 • CSC (International Convention for Safety Containers)
 • Yükleme Ekipmanları ve Standartları

Eğitim İçeriği :

 • Karayolu ve denizyolu taşınacılığında yükleme güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar (ADR –IMGD KOD -CTU Kod, Karayolları Taşıma Yönetmeliği , TSE-EN  12195-1-2015 )
 • Taraflar, sorumluluk zinciri,
 • Genel taşımacılık koşulları,
 • Emniyetli yükleme gereklilikleri,
 • Farklı yük kategorileri ve tipleri, dikkat edilmesi gerekenler,
 • Yükleme,sabitleme ve emniyete alma elemanları ve bunlar ile ilgili standartlar  (spanzet, yük sabitleme profilleri, hava yastıkları,kaydırmaz malzeme vb.)
 • Standarlara uygun yükleme,sabitleme ve emniyete alma elemanlar seçimi,
 • Yükleri emniyete alma, yükün doğru bağlanması, karşılaşılabilecek riskler,
 • Taşıma sırasında olası yük hareketleri ve olası problemler
 • Yüke etki eden kuvvetler,
 • Sürtünme faktörleri,
 • µ sürtünme faktörünün pratik olarak tespit etme metotları,
 • Yük emniyetinin sağlanması ile ilgili genel yaklaşım ve hesaplamalar,
 • ‘Standart olmayan’ kargolarda yük emniyetin sağlanmasına  ilişkin yöntemler  ve örnek hesaplamalar
 • Yol koşullarında dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Araç özellikleri ve araç dayanımları,emniyete alma teknikleri,
 • Herhangi bir kaza durumunda yapılması gerekenler,
 • CTU Kod  ( Yük taşıma Birimi, konteyner, Tır Dorse, Kamyon  vb.) temel bilgiler, tanımlar
 • Yükleme öncesinde uygun yük taşıma birimleri (CTU) seçimi,
 • Yükleme öncesi yük taşıma birimleri (CTU) görsel kontrollerİ,
 • Malların güvenli CTU ‘lara yüklenmesi,
 • Yüklerin bağlanması (lashing), emniyete alınması alternatif metodları,
 • İşletme sahasında yapılacak  ½ gün uygulamalı eğitim

Yükleme güvenliği eğitim içeriği, eğitim talep eden firmaların yaptığı yüklemelere ve  onların ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim öncesi birlikte belirlenir. 

Süre : 2 gün ( 1/2 gün saha uygulamalı)

Sertifika:
Denizyolu: Eğitim sonunda yapılan sınav sonrası başarılı olan tüm katılımcılara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından IMGD Kod Yük Taşına Birimlerinin Doldurulması / Boşaltılması (CTU Kod ) sertifikası verilir.
Karayolu: 3E Akademi Karayolu ADR Yükleme Güvenliği Eğitim Katılım Sertifikası verilir.

 

Yükleme Güvenliği  eğitimleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde veya ONLİNE yapılabildiği gibi, eğitim talep eden işletmeler de uygulamalı  olarak yapılmaktadır.

 

 

 

.