Yükleme Güvenliği Eğitimleri

Yükleme Güvenliği Eğitimleri

 

Yükleme Güvenliği Eğitimleri,   kara ve deniz taşımacılığında TS-EN, IMO / ILO / UNECE, Yük Taşıma Birimi (CTU) ve standart dışı  yükler içinde CSS  Kod (Code of Safe Practice For Cargo Stowage and Securing) , CSC (International Convention for Safety Containers )gibi Uluslararası  ve Ulusal Karayollları Taşıma kurallarına uygun yükleme,  sabitleme şartları ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek isteyen işletmelerin ilgili çalışanlarına  uzman eğitmenlerimizce verilir.

Eğitimin amacı,  kurallara uygun yükleme , sabitleme şartları ve uygulamaları hakkında konuyla ilgili işletmelerin  çalışanlarını bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, hız-ivme ve yön  değişimlerinde yükün sabit- hareketsiz kalması için  gerekli şartların sağlanması özellikle tehlikeli yüklerin, standart veya standart dışı ağır, havaleli proje yüklerinin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek, insan sağlığı, çevre ve mal güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmektir.

Yükleme Güvenliği Yasal Mevzuat :

T.C.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği 24.10.2014 tarihinde, 2880 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre  işletmelerin çalışanlarına vermesi zorunlu  “Göreve Özgü Eğitimler” kapsamında bulunan Yükleme Güvenliği Eğitimini ilgili personelinin alması gerekmektedir.

26 Temmuz 2019 tarihli  ve 56617 sayılı  bakan olur ‘u ile yayımlanan Imgd Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge ‘de belirtilen deniz yoluyla taşınan  tehlikeli yüklerin yükleme güvenliği  ile  ilgili Imgd Kod Kategori 4 (CTU Kod) ve deniz yoluyla taşınan tehlikeli olmayan yüklerin yükleme güvenliği ile ilgili de Kategori 11 Eğitimini ilgili personel almak zorundadır.

                              

Yükleme Güvenliği Eğitimini Kimler Almalı ?

 • Yük taşıma ünitesine (CTU) ve ambalaja  tehlikeli yükü yerleştirenler, sabitleyenler (lashing yapanlar) yük taşıma ünitesini (CTU) ve tehlikeli yük içeren ambalajı etiketleyenler, işaretleyenler, plakartlandıranlar,  istifleyenler, elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taşıma araçları ile taşıyanlar ve taşımaya hazırlayanlar, yük taşıma ünitesinden (CTU) tehlikeli yükü boşaltanlar,
 • Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini (CTU) Kıyı ve/veya kara tesislerinde istifleme, ayrıştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar,
 • Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini (CTU) gemi içine yükleme, gemi içinde istifleme, elleçleme, gemiden tahliye etme gibi görevlerde bulunan gemi, kıyı veya kara tesisi personeli,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları,
 • Yüklerin yüklenmesi -sabitlenmesi -taşınması sürecinde gözetim faaliyetleri yapanlar,

Katılımcıların en azından lise düzeyinde fizik bilgisine ( kuvvet- ivme- hareket) ve matematik (trigonometri) temel uygulama bilgisine sahip olmaları önerilir.

yukleme egitim toplu resim

Yükleme Güvenliği Eğitim Programı :

 • TS EN 12195
 • IMO/ILO/UNECE Rehberi
 • European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport
 • CTU Kod
 • CSS Kod
 • CSC (International Convention for Safety Containers)
 • Yükleme Ekipmanları ve Standartlarına  göre hazırlanmıştır.

Genel Yükleme Güvenliği Eğitim İçeriği :

 • Yük taşıma birimlerinin emniyetli yüklenmesi ve yükün emniyetli sabitlenmesi ile ilgili mevzuatlar (IMO/ILO/UNECE gereği IMDG Kod, CSS Kod, CTU Kod, EN TS 12195 -1 2010)
 • Tarafların sorumlulukları, dikkat edilmesi gereken konular
 • Emniyetli yükleme gereklilikleri,
 • Riskler ve sorumluluklar,
 • Potansiyel tehlikeli yük çeşitleri
 • Yükleme birimi (araç-konteyner) çeşitleri, özellikleri ve seçimi
 • Yükleme öncesi kontroller
 • Güvenli araç-konteyner yüklemeleri
 • Proje yükleri, genel kargo yükleri, kereste, mermer, tomruk, inşaat demiri, rulo saç vb. hurda dökme yükler (sıvı- katı) emniyete alma ve istif sorunları sebebiyle tehlikeli yük kapsamına giren yüklerin emniyete alınması,
 • Tankların istiflenmesi ve emniyete alınması
 • Yükleme, sabitleme ve emniyete alma malzemeleri (spanzet, zincir, yük sabitleme profilleri, hava yastıkları, kaydırmaz malzemeler vb.)
 • Fumigasyon-İlaçlama işlem ve fumigantlar
 • Taşıma sırasında yüke tesir eden dış kuvvetler
 • Yük bağlantı elemanları seçimleri
 • Örnek uygulamalar

Yükleme güvenliği eğitim içeriği, eğitim talep eden firmaların yaptığı yüklemelere ve  onların ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim öncesi birlikte belirlenir. 

Yükleme Güvenliği Eğitim süresi :  1 veya 2 gün

Yükleme Güvenliği  eğitimleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde veya ONLİNE yapılabildiği gibi, eğitim talep eden işletmeler de uygulamalı  olarak yapılmaktadır.

 

 

 

.