IMGD Kod Tartı Aleti Operatör Eğitimleri

IMDG Kod ( Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod )

Tartı Aleti Operatör Eğitimi (Kategori 11)

 

Denizyolu taşımacılığında tehlikeli yüklerin dışındaki yüklerin konteyner, tır dorse vb. yük taşıma birimlerine yüklemesini yapan Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespit Yetki  Belgesi (DBA)  olan işletmelerin konteyner iç dolumununu, sabitlemesini (lashing) yapan personel, forklift operatörleri, bunların  formen ve yöneticilerinin  alması zorunlu bir günlük eğitimdir.

Yasal Mevzuat :

26 Temmuz 2019 tarihli Imdg kod Eğitim Seminerlerine ilişkin  Yönergenin  5. Maddesinin 2. Fıkrasına göre

 • Konteyner iç yüklemesi yapan ve İdareden, Dolu Konteyner Brüt Ağırlık (DBA) Tespiti Yetki Belgesi alan tartı aleti operatörleri, bu işlemi gerçekleştiren personeline, CTU Kod eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan, tehlikeli yük elleçlemesi yapıyorsa Ek’teki tablonun 4 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, tehlikeli yük elleçlemesi yapmıyorsa 11 numaralı satırındaki  eğitimi ( Kategori 11 Tartı Aleti Operatör Eğitimi -1 gün ) aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.
 • Bu yönergeye göre DBA yetkisi olan kıyı ve kara işletmelerinin konteyner iç yüklemesi yapan tüm personeline  bu eğitimleri aldırmak zorundadır. Bu eğitim ile çalışanlar ilgili IMDG Kod ve CTU Kod hükümlerini öğrenirler.

Kimler Katılmalı 

 • Yüklerin konteyner iç yüklemesini yapan kıyı tesislerinin;
 • Dolu Konteyner Brüt Ağırlık (DBA) yetkisi alan yüklerin konteyner iç yüklemesini yapan kara işletmelerinin;

Konteyner iç yüklemesi yapan personeli, yük sabitleme  ve lashing elemanları, forklift operatörleri,  bunların formen ve yöneticileri

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitim İçerik:

 • Imdg Kod Genel Bilgilendirme
 • CTU  Kod temel bilgiler, tanımlar
 • Taraflar, sorumluluk zinciri
 • Genel taşımacılık koşulları
 • Yük Taşıma Biriminin  özellikleri
 • Yük Taşıma Biriminin uygunluğu
 • Yük Taşıma Birimlerinin emniyetli yüklenmesi
 • Tehlikeli maddelerin yüklenmesi hakkında ilave tavsiyeler
 • Yük Taşıma Biriminin teslim alınması ve boşaltılması hakkında tavsiyeler
 • Yük Taşıma biriminin emniyetli elleçlenmesi
 • Yoğuşma hasarlarının en aza indirilerek önlenmesi
 • Onay plaka ve levhaları
 • Yük Taşıma birimlerinin yüklenme esasları, emniyetli sabitleme (lashing) metotları
 • Paketlerin işaretlenmesi

Sertifika:    Eğitim sonunda yapılan sınav sonrası başarılı olan tüm katılımcılara Denizyoluyla taşınan Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG KOD) Tartı Aleti Operatör Eğitim Semineri Sertifikası (Certificate of Attendance to Imdg Code- Scale Operatör Training Course ) verilecektir.

Sertifikaların geçerlilik  süresi 5 yıldır. Sertifika süresi  dolmadan yenileme eğitimi alınması gerekmektedir.

IMDG Kod  Tartı Aleti Operatör Eğitimi genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde veya  talep eden kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.