Fumigasyon / Gazdan Arındırma Eğitimleri

IMDG Kod ( Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod )

Fumigasyon/Gazdan Arındırma Eğitimi (Kategori 12)

 

Amaç/Kazanımlar:

Operatör

IMGD Kod Fumigasyon /Gazdan Arındırma Eğitiminin yasal zorunluluğu 26 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan Imdg kod Eğitim Seminerlerine ilişkin  Yönerge de belirtilmiş olup bu yönergenin  5. Maddesinin 4. Fıkrasına göre

 • Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmalar, bu işleri yapan personeline Ek’teki tablonun 12 numaralı satırındaki göreve ait Fumigasyon/Gazdan Arındırma Eğitimini, fumigasyon ve gazdan arındırma eğitmeni bulunan yetkili eğitim kuruluşundan aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

Kimler Katılmalı 

Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmaların çalışanları, fumigasyon operatörleri ve operatör yardımcıları

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitim İçerik:

 • Giriş ve Tanımlar
 • Kapalı Alan Tanımı ve Kapalı Alanlara Giriş İşlemleri
 • Böceklenmeden Korunma
 • Böcek İstilasının Kimyasal Kontrolü
 • Genel Emniyet Kuralları
 • Zirai İlaçların Kullanımına ait Düzenlemeler
 • Gemilerde Tarım İlaçlarının Emniyetli Kullanımı Hakkında Tavsiyeler
 • Gemi Üzerinde Kullanılan Fumigantlar
 • Fumige Edilmiş Yük Taşıyan Dökme Yükleri Taşıyan Gemiler
 • Fumige edilmiş/gazdan arındırılmış yük taşıma birimlerinin (CTU) işaretlenmesi, plakartlanması
 • Fumige edilmiş/gazdan arındırılmış yük taşıma birimleri (CTU) için gerekli dökümantasyon, yazılı bildirimler
 • Fumigasyon Uygulanabilir Yük Taşıma Birimlerini Taşıyan Gemilerde Pestisitlerin Güvenli Kullanımına İlişkin Tavsiyeler
 • Fumigantların Bertaraf Edilmesi

Sertifika:    Fumigasyon/Gazdan Arındırma Eğitimi sonunda yapılan sınav sonrası başarılı olan tüm katılımcılara Denizyoluyla taşınan Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG KOD) Fumigasyon/Gazdan Arındırma Eğitim Semineri Sertifikası (Certificate of Attendance to Imdg Code- Fumigation and Degassing  Training Course ) verilecektir.

Sertifikaların geçerlilik  süresi 5 yıldır. Sertifika süresi  dolmadan yenileme eğitimi alınması gerekmektedir.

IMDG Kod  Fumigasyon / Gazdan Arındırma Eğitimi genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde veya  talep eden kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.