DGR Eğitimleri

DGR-IATA Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınması ile ilgili Kurallar

Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla Dangerous Goods Regulations ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddelerin  miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası mevzuattır.

Günlük hayatta ve endüstride kullanımda olan tehlikeli maddelerden bazıları, belirtilmiş miktarlar da, doğru paketlenmiş ve dökümanlerı uygun şehilde düzenlenmiş ise  havayoluyla da güvenli bir şekilde taşınabilir.

iata kitap 2015Doğru ve güvenilir bir şekilde taşımanın sağlanabilmesi için, tehlikeli maddeler IATA Tehlikeli Madde Kurallarına ve  ilgili yerel mevzuatlara  tam uyulması gerekmektedir.

IATA’ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk “IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)” kitabı yayınlandı.

IATA Dangerous Goods Regulations DGR kitabının 1 Ocak 2021 itibari ile 62ıncı versiyonu geçerlidir.

Kısım 1 Applicability Uygulanabilirlik
Kısım 2 Limitations Kısıtlamalar
Kısım 3 Classification Sınıflandırma
Kısım 4 Identification Tanımlama
Kısım 5 Packing Paketleme
Kısım 6 Packaging Specifications and Performance Tests Paketleme özellikleri ve Performans testleri
Kısım 7 Marking and Labelling İşaretleme ve etiketleme
Kısım 8 Documentation Dokümantasyon
Kısım 9 Handling Elleçleme – Taşıma
Kısım 10 Radioactive materials Radyoaktif maddeler
Ekler Appendices
İndeks Index

Tehlikeli Maddeler Kategori 10 Eğitimi 

IATA ve SHGM-Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından yetkili olan eğitim kurumumuz da bu eğitimler bu  yetkiler ile verilmektedir.

Amaç:  

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında  IATA DGR 1.5.A tablosu kategori 10’da tanımlı personele, balon işletmelerinin  yer ve uçuş ekibine IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.

Katılımcılar: 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan Ticari Balon İşletmeleri  Talimatı (SHT BALON)  kapsamında  (EK 4 ) Sorumlu yönetici personel, uçuş ve yer ekibinin eğitim gerekliliklerinde belirtilen personel,

 • Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi
 • Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personeli
 • Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personeli
 • Uçuş Ekibi Üyesi (pilotlar)

IATA Tablo 1,5 A eğitim zorunlulukları tablosu Kategori 10’da belirtilen personel:

– Havacılık işletmelerinde, yer hizmet işletmelerinde görevli

 • Uçuş ekibi üyeleri,
 • Yükleme uzmanları, yükleme planlayıcıları ve uçuş operasyonu memurları/uçuş idare personeli.

Eğitim İçeriği:

 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listesi
 • Genel Paket gereklilikleri ve paketler
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Yükleme ve depolama Prosedürleri
 • NOTOC-Kaptana özel yükler hakkında bilgi verilmesi
 • Acil durum prosedürleri

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim Süresi : 1 gün (8 saat)

Sertifika : Tehlikeli Madde Kategori 10 Eğitimi sonunda yapılan sınavda 80 puan alarak başarılı olan kursiyerlere  IATA ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı onaylı DGR Kategori  10  Eğitim Sertifikası  verilir.

Bu eğitim sertifikasının  geçerlilik süresi 2 yıl olup, belge süresi bitmeden yenileme eğitimi alınarak süresi 2 yıl daha uzatılabilmektedir. DGR Kategori 10 Yenileme eğitim süresi de 1 gün dür

IATA ve SHGM-Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından yetkili olan eğitim kurumumuz  bu eğitimleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimiz deki  Covid 19 önlemleri sağlanmış sınıflar yapabildiği gibi, talep eden kuruluşların eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.

Eğitimler Covid 19 önlemleri kapsamında Ekim 2020 tarihinden itibaren uzaktan ONLİNE  yapılmaya başlanmıştır.

 

DGR Kategori 1,2,3,6 Temel Eğitimi

IATA ve SHGM-Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından yetkili olan eğitim kurumumuz da bu eğitimler bu  yetkiler ile verilmektedir.

Amaç :

Havayolu ile tehlikeli madde lojistiğinde faaliyet gösteren;  gönderen, paketleyen, elleçleyen, dökümantasyonunu yapan, taşımayı organize eden, taşıyan,   alan tarafların  ve bunların temsilcisi işletmelerin  personelinin yeterli bilgi seviyesine ulaşması.

Katılımcılar:

 • Havayolu kargo acenta personeli (tehlikeli madde kabul ve operasyon personeli);
 • Havayolu kargo kabul ve kargo operasyon personeli,
 • Havayolu kargo taşıyıcı firmalar;
 • Kargo taşıma zinciri içindeki yer alan handling ve yük kontrol personeli;
 • Havayolu ile tehlikeli madde gönderici firmaların ilgili personeli;
 • Tehlikeli madde gönderisini havayolu için paketleyenler,
 • İlgili firmalarda tehlikeli maddelerin güvenli şekilde taşınmasından sorumlu yöneticiler,

DGR Eğitimini  alacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış, en az lise mezunu olması ve orta seviyede İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Sertifika : Eğitim sonunda sınavda 80 puan alarak başarılı olanlara IATA ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı onaylı DGR Kategori  (1-2-3-6 ) Temel Eğitim Sertifikası  verilir.

Bu eğitim sertifikasının  geçerlilik süresi 2 yıl olup, belge süresi bitmeden yenileme eğitimi alınarak süresi 2 yıl daha uzatılabilmektedir. DGR Kategori (1,2,3,6) Yenileme eğitim süresi de 3 gün dür

12.03.2014 Tarihindeki “Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin taşınması Eğitim yönergesi” uyarınca Kategori 1, 2, 3, 6 kapsamındaki eğitimi aşağıdaki kişiler almalıdır.

IATA Tablo 1.5A eğitim zorunlulukları tablosuna göre ilgili kategorilerin temsil ettiği personel;

Kategori 1:  Göndericiler veya göndericinin sorumluluğunu üstlenen kişiler

Kategori 2: Paketleyiciler

Kategori 3: Göndericilerin tehlikeli maddelerle ilgili işlemlerinden sorumlu olan personeli

Kategori 6: Taşıyıcı ve yer elleçleme acentesinin tehlikeli maddelerin kabulünden sorumlu olan personeli

19.07.2005 SHT 15011 Sivil Havacılık Talimatı (Hava Kargo Acentalarının Görev,Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar) 14.maddesine göre bu eğitimleri almış personel istihdam zorunluluğu aşağıdaki gibidir;

Uzman Personel ve Nitelikleri

Madde 14- Kargo acentaları yetki belgesi alacağı her havaalanında,

 1. Tehlikeli maddeler konusunda eğitim görmüş, sertifikalandırılmış ve sertifikası güncel en az bir uzman personel,
 2. Kargo taşımacılığı konusunda eğitim görmüş ve sertifikalandırılmış en az bir uzman personel,
 3. Kargo acentaları merkezleri dahil, hizmet vermeyi planladığı her havaalanında yukarıda özellikleri belirtilen tehlikeli maddeler ve kargo taşımacılığı konusunda en az iki ayrı uzman personel istihdam etmek zorundadır.

Ayrıca, şirket merkezlerinde güvenlikten sorumlu bir personel görevlendirerek merkezde ve şubelerde görev yapan uzman personelin “sivil havacılık güvenliği” veya “kargo güvenliği” konularında eğitim almalarını sağlar. Bu personel, mevcut personelden birisi olabilir.

Eğitim İçeriği:

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 1, 2, 3 ve 6‘da tanımlı çalışanlara yönelik tasarlanan IATA onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları,

 • Limitler
 • Göndericiler için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listeleri
 • Genel Paketleme Gereklilikleri
 • Paketleme Talimatları
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Kabul prosedürleri
 • Deklarasyonsuz Tehlikeli Maddeler
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri
 • Pilot’un Bilgilendirilmesi ( NOTOC )
 • Yolcular ve Ekip için Şartlar
 • Acil Durum Prosedürleri

Süre :5 Gün (40 saat)

IATA ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından yetkili olan eğitim kurumumuz  DGR eğitimlerini genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi, talep eden kuruluşların eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.

Eğitimler Covid 19 önlemleri kapsamında Ekim 2020 tarihinden itibaren uzaktan ONLİNE  yapılmaya başlanmıştır.

İstek halinde Covid 19 önlemleri sağlanmış sınıflar da da yapılmaktadır .