IATA DGR (CBTA) Eğitimleri


IATA-DGR  (CBTA) Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile taşınması ile ilgili eğitimler

Tehlikeli madde kuralları (DGR -Dangerous Goods Regulations) havayolu ile  taşınancak olan   tehlikeli maddelerin  taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası mevzuattır.

Günlük hayatta ve endüstride kullanımda olan tehlikeli maddelerden bazıları, belirtilmiş miktarlar da, doğru paketlenmiş ve dökümanlerı uygun şehilde düzenlenmiş ise  havayoluyla da güvenli bir şekilde taşınabilir.

ICAO:  (International Civil Aviation Organization) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı,  Chicago Konvansiyonu’na (7 Aralık 1944) imza atan 52 ülke tarafından, Birleşmiş Milletler kuruluş kararnamesinin 43. maddesine dayanarak 4 Nisan 1947 tarihinde kurulmuştur. Aynı yılın Ekim ayında ise, Birleşmiş Milletlerin yasal havacılık organı olarak kabul edilmiştir. Merkezi Kanada’nın Montreal kentindedir.

Bangkok, Kahire, Dakar, Lima, Meksiko, Nairobi ve Paris’te 7 bölge ofisi bulunmaktadır. Bu örgüte üye olabilmenin en önemli koşulu BM üyesi olmak ve BM’den onay almaktır. Günümüzde ICAO’nun üye sayısı 190’dır. ICAO tüm üye ülkelerin temsil edildiği bağımsız “asamble” ve bunun altındaki yönetici organ olan 36 üyelik “konsey” den oluşmaktadır.

Ülkemizi bu uluslararası teşkilatta  Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlı’ ğı adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  temsil etmektedir.

IATA : Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği,  120 ülkeden 290 havayolu işletmesinin üye olduğu uluslararası ticari bir kuruluş olup,   kuruluşun merkezi Kanada’nın Montreal şehrindedir.

iata kitap 2015ICAO’nın yayınladığı  ICAO-TI Doc 9284-AN/905 (Tehlikeli maddelerin havayoluyla emniyetli taşınması  için teknik  talimatları),ICAO Doc 9481-AN/928: (tehlikeli madde içeren havayolu olayları için acil müdahale rehberi) ve  ICAO Doc.10147 (Tehlikeli Maddelerin eğitim ve değerlendirmesinde yetkinlik esaslı yaklaşım rehberi) talimatlarına göre tehlikeli maddelerin havayolu ile doğru ve güvenilir bir şekilde taşımasının sağlanabilmesi için,  ICAO ‘nın talimatlarına göre IATA tarafından belirlenmiş Tehlikeli Madde Kurallarına  ve  ilgili yerel mevzuatlara  tam uyulması gerekmektedir.

IATA’ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk “IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)” kitabı yayınlandı.

Her yıl güncellenen IATA Dangerous Goods Regulations DGR kitabının 1 Ocak 2023 itibari ile 64. versiyonu geçerlidir.

IATA DGR (CBTA-Competence Based Training and Assesment)  Eğitimleri

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren dünyada DGR eğitimlerinde, zorunlu olarak ICAO
tarafından yayımlanmış olan Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Emniyetli Taşınmasına ilişkin Ek 18’e,
ICAO Doc 9284 Teknik Talimatlara ve ICAO Doc.10147 nolu rehberde  uygulama esaslarının belirtildiği “Yetkinliğe Dayalı Eğitim ve Değerlendirme Yaklaşımı” ( CBTA -Competence Based Training and Assesment ) uygulanmaya başlanmıştır.

Eğitimlerimiz  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Yetkisi ile IATA DGR Tehlikeli Maddeler Eğitim Rehberi –Yetkinliğe Dayalı Eğitim ve Değerlendirme Yaklaşımına  (CBTA ) göre verilmekte olup  eğitim sonunda sınavda başarılı olanlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı  İngilizce/Türkçe sertifika verilmektedir. 

IATA DGR Tehlikeli Maddeler Eğitim Rehberi –Yetkinliğe Dayalı Eğitim ve Değerlendirme Yaklaşımına (CBTA ) göre iş kollarındaki hangi görevleri yapanların alacakları yeni eğitim programları  (7.1,7.2,7.3..vb)  önceki kategori eğitimleri (DGR 1,2,3,6..vb) ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu tabloya göre çalışanlar yaptıkları görevlere göre alacakları DGR CBTA esaslı yeni eğitim kategorilerini seçebilecektir.

DGR CBTA, Job Function 7,1 & 7,3) Temel ve Yenileme Eğitimi  (Önceki DGR Kategori 1,2,3,6)

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı  / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ünden (SHGM) yetkili olan eğitim kurumumuz da bu eğitimleri bu  yetki kapsamında vermektedir.

Amaç :

Havayolu ile tehlikeli madde lojistiğinde faaliyet gösteren;  gönderen, paketleyen, elleçleyen, dökümantasyonunu yapan, taşımayı organize eden, taşıyan, gönderiyi işleyen ve kabul eden tarafların  ve bunların temsilcisi işletmelerin  personelinin yeterli bilgi seviyesine ulaşması.

DGR Eğitimini  alacak kişilerin en az orta seviyede İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Sertifika : Eğitim sonunda sınavda 80 puan alarak başarılı olanlara SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)  onaylı  İngilizce/Türkçe, DGR  CBTA Job Function 7,1  ( Önceki DGR Kategori 1,2,3,)  ve  7,3 ( Önceki DGR Kategori 6)  Temel Eğitim Sertifikası  verilir.

Bu eğitim sertifikasının  geçerlilik süresi 2 yıl olup, belge süresi bitmeden yenileme eğitimi alınarak süresi 2 yıl daha uzatılabilmektedir.  Bu eğitimin yenileme eğitim süresi de 3 gün dür

Kimler almalıdır:

IATA DGR Tehlikeli Maddeler Eğitim Rehberi –Yetkinliğe Dayalı Eğitim ve Değerlendirme Yaklaşımına (CBTA ) göre  İş Kolu, Görev 7.1 ve 7.3    ( Job Function)  eğitimini  aşağıdaki  taraflar / personel almalıdır.

 DGR Kategori (Önceki) Job Function   (Yeni) Eğitimi alması gereken taraflar
DGR 1,2,3 7,1 Tehlikeli Madde İçeren Gönderilerin Hazırlanmasından Sorumlu Personel

Tehlikeli madde veya tehlikeli madde içeren ürün üreticileri, ihracatçıları, göndericiler, tehlikeli maddeleri sınıflandıranlar, paketleyiciler, gönderici adına  görev yapan, tehlikeli madde gönderisi hazırlayan/hazırlatan diğer çalışanlar (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD), Tehlikeli Madde Sorumlusu..vb.), göndericiler namına tehlikeli maddeleri hazırlatan, lojistiğini sağlayan freight forwarder, acenta çalışanları vb.

DGR 6 7,3 Tehlikeli Madde İçeren Gönderilerin İşlenmesinden veya Kabulünden Sorumlu Personel

Lojistik servis sağlayıcıların, freight forwarder, acenta, operatör ,havayollarının, yer hizmetleri acentalarının tehlikeli yüklerin işlenmesi veya kabulünü yapan personeli,

Eğitim İçeriği:

 • Limitler
 • Göndericiler için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listeleri
 • Genel Paketleme Gereklilikleri
 • Paketleme Talimatları
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Kabul prosedürleri
 • Deklarasyonsuz Tehlikeli Maddeler
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri
 • Pilot’un Bilgilendirilmesi ( NOTOC )
 • Yolcular ve Ekip için Şartlar
 • Acil Durum Prosedürleri

Süre :5 Gün (40 saat)

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı /SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) Online eğitim verme yetkisi de  olan eğitim kurumumuz  bu eğitimleri ONLİNE  vermekte olup istenildiğinde genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimiz deki  Covid 19 önlemleri sağlanmış sınıflarlada yüz yüze  yapabildiği gibi, talep eden kuruluşların eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.

Tehlikeli Maddeler  DGR,CBTA, Job Function 7,7 ( önceki DGR Kategori 10)  Temel ve Yenileme Eğitimi  

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı  / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ünden (SHGM) yetkili olan eğitim kurumumuz da bu eğitimleri bu  yetki kapsamında vermektedir.

Amaç:  

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında IATA DGR Tehlikeli Maddeler Eğitim Rehberi Yetkinliğe Dayalı Eğitim ve Değerlendirme Yaklaşımı ,  İş kolu 7,7  tanımlı görevi yapan personel, ( Önceki DGR 1.5.A tablosu kategori 10’da )  balon işletmelerinin  yer ve uçuş ekibine IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.

Katılımcılar: 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan Ticari Balon İşletmeleri  Talimatı (SHT BALON)  kapsamında  (EK 4 ) Sorumlu yönetici personel, uçuş ve yer ekibinin eğitim gerekliliklerinde belirtilen personel,

 • Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi
 • Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personeli
 • Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personeli
 • Uçuş Ekibi Üyesi (pilotlar)

IATA DGR Tehlikeli Maddeler Eğitim Rehberi, İş Kolu 7,7 ‘de belirtilen personel:

 • Uçuş ekibi üyeleri,

Eğitim İçeriği:

 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listesi
 • Genel Paket gereklilikleri ve paketler
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Yükleme ve depolama Prosedürleri
 • NOTOC-Kaptana özel yükler hakkında bilgi verilmesi
 • Acil durum prosedürleri

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim Süresi : 1 gün (8 saat)

Sertifika : Eğitim sonunda yapılan sınavda 80 puan alarak başarılı olan kursiyerlere  SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) onaylı  İngilizce/Türkçe, DGR CBTA Job Function 7,7 (  Önceki DGR Kategori  10) Eğitim Sertifikası  verilir.

Eğitim sertifikasının  geçerlilik süresi 2 yıl olup, belge süresi bitmeden yenileme eğitimi alınarak süresi 2 yıl daha uzatılabilmektedir. Bu eğitimin  yenileme eğitim süresi de 1 gün dür

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Online eğitim verme yetkisi olan eğitim kurumumuz  bu eğitimleri ONLİNE  vermekte olup istenildiğinde genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimiz deki  Covid 19 önlemleri sağlanmış sınıflarlada yüz yüze  yapabildiği gibi, talep eden kuruluşların eğitim salonlarında da yapılabilmektedir.