Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimleri-Temmuz ( İst-İzmir-Mersin-İskenderun-Samsun)