DGR-IATA Havayolu Tehlikeli Yük Taşımacılığı Kategori 1-2-3-6 Temel Eğitimi

DGR-IATA Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınması ile ilgili Kurallar ve Havayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı IATA DGR Kategori 1-2-3-6 Temel Eğitimi

Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla Dangerous Goods Regulations ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır.

Günlük hayatta ve endüstride kullanımda olan tehlikeli maddelerden bazıları, onaylı miktarda, doğru paketlenmiş ve sevk edilmişlerse havayoluyla da güvenli bir şekilde taşınabilir.

iata kitap 2015Doğru ve güvenilir bir şekilde taşımanın sağlanabilmesi için, tehlikeli maddeler IATA Tehlikeli Madde Kuralları ile tüm yerel ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun bir şekilde kabul edilirler.

IATA’ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk “IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)” kitabı yayınlandı.

IATA Dangerous Goods Regulations DGR kitabının 1 Ocak 2015 itibari ile 56ıncı versiyonu geçerlidir.

Kısım 1 Applicability Uygulanabilirlik
Kısım 2 Limitations Kısıtlamalar
Kısım 3 Classification Sınıflandırma
Kısım 4 Identification Tanımlama
Kısım 5 Packing Paketleme
Kısım 6 Packaging Specifications and Performance Tests Paketleme özellikleri ve Performans testleri
Kısım 7 Marking and Labelling İşaretleme ve etiketleme
Kısım 8 Documentation Dokümantasyon
Kısım 9 Handling Elleçleme – Taşıma
Kısım 10 Radioactive materials Radyoaktif maddeler
Ekler Appendices
İndeks Index

Havayolu Tehlikeli Yük Taşımacılığı IATA DGR Kategori 1,2,3,6 Temel Eğitimi

Amaç :

Havayolu ile tehlikeli madde yük taşımacık operasyonu, kontrol, hazırlama ve paketleme konusunda faaliyet gösteren firmaların personelinin yeterli bilgi seviyesine ulaşması.

Katılımcılar:

 • havayolu kargo acenta personeli (tehlikeli madde kabul ve operasyon personeli);
 • havayolu kargo kabul ve kargo operasyon personeli,
 • havayolu kargo taşıyıcı firmalar;
 • kargo taşıma zinciri içindeki yer alan handling ve yük kontrol personeli;
 • havayolu ile tehlikeli madde gönderici firmaların ilgili personeli;
 • tehlikeli madde gönderisini havayolu için paketleyenler,
 • ilgili firmalarda tehlikeli maddelerin güvenli şekilde taşınmasından sorumlu yöneticiler,

Eğitimi alacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış, en az lise mezunu olması ve orta seviyede ingilizce bilmesi gerekmektedir.

Eğitim sonunda sınavda başarılı olanlara IATA onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları Sertifikası (1-2-3-6 ) verilir .

12.03.2014 Tarihindeki “Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin taşınması Eğitim yönergesi” uyarınca Kategori 1, 2, 3, 6 kapsamındaki eğitimi aşağıdaki kişiler almalıdır.

IATA Tablo 1.5A eğitim zorunlulukları tablosuna göre ilgili kategorilerin temsil ettiği gruplar;

Kategori 1:  Göndericiler veya göndericinin sorumluluğunu üstlenen kişiler

Kategori 2: Paketleyiciler

Kategori 3: Göndericilerin tehlikeli maddelerle ilgili işlemlerinden sorumlu olan personeli

Kategori 6: Taşıyıcı ve yer elleçleme acentesinin tehlikeli maddelerin kabulünden sorumlu olan personeli

19.07.2005 SHT 15011 Sivil Havacılık Talimatı (Hava Kargo Acentalarının Görev,Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar) 14.maddesine göre bu eğitimleri almış personel istihdam zorunluluğu aşağıdaki gibidir;

Uzman Personel ve Nitelikleri

Madde 14- Kargo acentaları yetki belgesi alacağı her havaalanında,

 1. Tehlikeli maddeler konusunda eğitim görmüş, sertifikalandırılmış ve sertifikası güncel en az bir uzman personel,
 2. Kargo taşımacılığı konusunda eğitim görmüş ve sertifikalandırılmış en az bir uzman personel,
 3. Kargo acentaları merkezleri dahil, hizmet vermeyi planladığı her havaalanında yukarıda özellikleri belirtilen tehlikeli maddeler ve kargo taşımacılığı konusunda en az iki ayrı uzman personel istihdam etmek zorundadır.

 

Ayrıca, şirket merkezlerinde güvenlikten sorumlu bir personel görevlendirerek merkezde ve şubelerde görev yapan uzman personelin “sivil havacılık güvenliği” veya “kargo güvenliği” konularında eğitim almalarını sağlar. Bu personel, mevcut personelden birisi olabilir.

Eğitim İçeriği:

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 1, 2, 3 ve 6‘da tanımlı çalışanlara yönelik tasarlanan IATA onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları,

 • Limitler
 • Göndericiler için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listeleri
 • Genel Paketleme Gereklilikleri
 • Paketleme Talimatları
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Kabul prosedürleri
 • Deklarasyonsuz Tehlikeli Maddeler
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri
 • Pilot’un Bilgilendirilmesi ( NOTOC )
 • Yolcular ve Ekip için Şartlar
 • Acil Durum Prosedürleri

Süre :5 Gün (40 saat)