DGR Cat 1,2,3,6 Temel-Yenileme Eğitimleri

DGR Cat  1,2,3,6 Temel-Yenileme Eğitimi – IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları 

Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla “Dangerous Goods Regulations ” ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır.

Günlük hayatta ve endüstride kullanımda olan tehlikeli maddelerden bazıları, onaylı miktarda, doğru paketlenmiş ve sevk edilmişlerse havayoluyla da güvenli bir şekilde taşınabilir.

iata kitap 2015Doğru ve güvenilir bir şekilde taşımanın sağlanabilmesi için, tehlikeli maddeler IATA Tehlikeli Madde Kuralları ile tüm yerel ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun bir şekilde kabul edilirler.

IATA’ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk “IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)” kitabı yayınlandı.Bu kitap her sene revize edilerek yeni versiyonu yayınlanmaktadır.

IATA Dangerous Goods Regulations DGR kitabının 1 Ocak 2019 itibari ile 60ıncı versiyonu geçerlidir.

Kısım 1 Applicability Uygulanabilirlik
Kısım 2 Limitations Kısıtlamalar
Kısım 3 Classification Sınıflandırma
Kısım 4 Identification Tanımlama
Kısım 5 Packing Paketleme
Kısım 6 Packaging Specifications and Performance Tests Paketleme özellikleri ve Performans testleri
Kısım 7 Marking and Labelling İşaretleme ve etiketleme
Kısım 8 Documentation Dokümantasyon
Kısım 9 Handling Elleçleme – Taşıma
Kısım 10 Radioactive materials Radyoaktif maddeler
Ekler Appendices
İndeks Index

DGR Cat 1,2,3,6 Temel Eğitimi

Amaç : 

Havayolu ile taşınan tüm tehlikeli maddelerin, IATA ve diğer uygulatıcıların kurallarını, ülke, gönderici ve taşıyıcıların şartlarını, anlaşmalarını, sorumluluklarını, kullanılan formları, materyalleri, dokümanları katılımcılara tam ve doğru olarak öğretmek ve “UÇUŞ EMNİYETİ İLKELERİ” doğrultusunda hareket ve düşünce kabiliyetine sahip olmalarını sağlayabilmektir.

Eğitimin kursiyerlere kazandırdıkları:

 • Yürürlükteki tehlikeli maddeler kurallarını dikkatle uygulamak,

 • Tehlikeli madde sınıflarını, limitlerini, çeşitlerini, içeriklerini, paketlerini, paket işaret ve etiketlerini, ülke ve taşıyıcı kurallarını, dokümanlarını, kabulünü, taşıma ve depolama şartları ile alıcıya teslimi ile ilgili tüm şartları eksiksizce öğrenmek ve bunlardan sorumlu olmak,

 • Yasal zorunlulukları bilmek ve/veya anlamak,

 • Kuralları uygulamaktan kimlerin sorumlu olduğunu bilmek,

 • Maddenin ne şekilde ve kimler tarafından beyan edileceğini bilmek,

 • Beyan edilecek olan formların nasıl doldurulması ve/ veya hazırlanması gerektiğini kavramak,

 • Ülke ve taşıyıcı şartlarına ilaveten, özel şartları da bilmek ve IATA DGR kuralları çerçevesinde bunları doğru bir şekilde uygulayabilmek,

 • 9 sınıfta yer alan Tehlikeli Maddeleri tanımlayabilmek,

 • Nelerin tehlikeli, nelerin muafiyetlere bağlı ve nelerin kesinlikle yasak olduğunu kavramak ve/veya anlamak,

 • Dokümanların taşımaya kabul edilmesi için (Acceptance Check List) kabul kontrol listesinin çok dikkatli bir şekilde kurallar çerçevesince kontrolünü gerçekleştirmek,

Hasar ve dökülme veya daha başka bir tehlike anında (General Emergency Procedures) genel tehlike prosedürlerini bilmek ve anında müdahale gerektirecek konulara vakıf olabilmektir.

Katılımcılar:

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) ,
 • Havayolu kargo acenta personeli (tehlikeli madde kabul ve operasyon personeli);
 • Havayolu kargo kabul ve kargo operasyon personeli,
 • Havayolu kargo taşıyıcı firmalar;
 • Kargo taşıma zinciri içindeki yer alan handling ve yük kontrol personeli;
 • Havayolu ile tehlikeli madde gönderici firmaların ilgili personeli;
 • Tehlikeli madde gönderisini havayolu için paketleyenler,
 • İlgili firmalarda tehlikeli maddelerin güvenli şekilde taşınmasından sorumlu yöneticiler,

Eğitimi alacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış, en az lise mezunu olması ve orta seviyede ingilizce bilmesi gerekmektedir. Eğitim Türkçe anlatılacak olup, eğitim dökümanları İngilizce’dir.

Eğitim sonunda yapılan  sınavda 100 üzerinden 80 puan alarak  başarılı olanlara  IATA ve TMKT onaylı  Sertifika (Cat. 1,2,3,6 ) verilir . Bu sınavda başarılı olamayanlara en geç 10 gün içinde son 2. bir sınav hakkı daha verilir. Sınav süresi 3 saat olup toplam  sınavda toplam 15 soru sorulmaktadır.

DGR Cat 1,2,3,6 Yenileme Eğitimi

DGR Sertifika süresi  2 yıl olup, bu süre tamamlanmadan   3 günlük yenileme eğitimi ile sertifika süresi tekrar 2 sene uzatılır.    

TMGD ‘ler için Havayolu Taşımacılığında “Tehlikeli Madde Sorumlusu” Olma Fırsatı     

T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Resmi Gazetede 13 Nisan 2018 tarih ve 30390 sayılı yayınlamış olduğu TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK doğrultusunda, Üçüncü Bölüm’ de açıklanan;

Tehlikeli  Madde Sorumlusu

MADDE 9 – (1) Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik faaliyetlerde bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri ve geçici depolama ve antrepo işletmelerinin “Tehlikeli Madde Sorumlusu ” istihdam etmeleri zorunludur.

(2) Tehlikeli madde sorumlusunun eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Tehlikeli Madde Sorumlusu, yine bu yönetmeliğe göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikasına sahip ve tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması kapsamında yetkili eğitim kuruluşlarından ICAO-TI kapsamında Kategori -6 müfredatında eğitim almış olmaları gerekmektedir

Dolayısı ile TMGD ‘ ler alacakları bu eğitim sertifikası ile bu tür kuruluşlarda  kendileri için  çalışma imkanı da  yaratabilecektir.

Havayolu Taşımacılığında Çalışanların Eğitim Zorunluğu 

12.03.2014 Tarihindeki “Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin taşınması Eğitim yönergesi” uyarınca Kategori 1, 2, 3, 6 kapsamındaki eğitimi aşağıdaki kişiler almalıdır.

Kategori 1:  Göndericiler veya göndericinin sorumluluğunu üstlenen kişiler

Kategori 2: Paketleyiciler

Kategori 3: Çalışanlar veya tehlikeli madde taşıma işleri yapanlar.

Kategori 6: Tehlikeli madde ile ilgili operatörün kabul ve yer hizmetlerini yürüten işletmenin çalışanları.Yani taşıyıcı ve yer elleçleme acentesinin tehlikeli maddelerin kabulünden sorumlu olan personeli .

 

IATA Tablo 1.5A eğitim zorunlulukları tablosuna göre ilgili kategorilerin temsil ettiği gruplar;

1. Göndericiler ve göndericilerin sorumluluğunu alan şahıslar, işletmenin gönderici olarak faaliyet gösteren çalışanları, Şirket Malzemeleri (COMAT) yani teknik olarak tehlikeli maddeleri hazırlayan operatörün çalışanları.

2. Paketleyiciler

3. Çalışanlar veya tehlikeli madde taşıma işleri yapanlar.

4. Kargo veya yük olarak taşıma işleri yapanların çalışanları (Tehlikeli madde haricinde).

5. Yük veya kargo olarak elleçleme, depolama ve yükleme taşıma işleri yapanlar.

6. Tehlikeli madde ile ilgili operatörün kabul ve yer hizmetlerini yürüten işletmenin çalışanları.

7. Kargo veya yük ile ilgili operatörün ve yer hizmetlerini yürüten işletmenin çalışanları. (Tehlikeli madde haricinde)

8. Elleçleme, depolama ve kargo, yük veya bagaj yüklemesi ile ilgili operatörün ve yer hizmetleri işletmenin çalışanları.

9. Yolcu yönlendirme çalışanları.

10. Uçuş kabin ekipleri, yükleme uzmanları, yükleme planlayıcıları ve uçuş operasyonu memurları/uçuş idare personeli.

11. Kabin ekipleri (Uçuş kabin ekipleri haricinde)

12. Yolcuların ve çalışanların ve bunların bagaj, kargo veya postalarının x-ray’den geçişiyle ilgilenen güvenlik çalışanları örn. güvenlik personeli, onların amirleri ve güvenlik prosedürlerini yerine getiren çalışanlar.

19.07.2005 SHT 15011 Sivil Havacılık Talimatı (Hava Kargo Acentalarının Görev,Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar) 14.maddesine göre bu eğitimleri almış personel istihdam zorunluluğu aşağıdaki gibidir;

Uzman Personel ve Nitelikleri

Madde 14- Kargo acentaları yetki belgesi alacağı her havaalanında,

 1. Tehlikeli maddeler konusunda eğitim görmüş, sertifikalandırılmış ve sertifikası güncel en az bir uzman personel,
 2. Kargo taşımacılığı konusunda eğitim görmüş ve sertifikalandırılmış en az bir uzman personel,
 3. Kargo acentaları merkezleri dahil, hizmet vermeyi planladığı her havaalanında yukarıda özellikleri belirtilen tehlikeli maddeler ve kargo taşımacılığı konusunda en az iki ayrı uzman personel istihdam etmek zorundadır.

Ayrıca, şirket merkezlerinde güvenlikten sorumlu bir personel görevlendirerek merkezde ve şubelerde görev yapan uzman personelin “sivil havacılık güvenliği” veya “kargo güvenliği” konularında eğitim almalarını sağlar. Bu personel, mevcut personelden birisi olabilir.


Eğitim İçeriği:

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 1, 2, 3 ve 6‘da tanımlı çalışanlara yönelik tasarlanan IATA onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları,

 • Limitler
 • Göndericiler için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listeleri
 • Genel Paketleme Gereklilikleri
 • Paketleme Talimatları
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Kabul prosedürleri
 • Deklarasyonsuz Tehlikeli Maddeler
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri
 • Pilot’un Bilgilendirilmesi ( NOTOC )
 • Yolcular ve Ekip için Şartlar
 • Acil Durum Prosedürleri

Süre :5 Gün (45 saat)

Eğitim saatleri : 9.30:17.00

Eğitim Tarihleri :  Eğitim tarihleri ve kayıt için İzmir Eğitim Merkezimiz ( 0 232 966 29 96- 0 546 966 29 96 -izmir@3eacademy.com) ile iletişime geçebilirsiniz.