TMGD Uygulama – Saha Eğitimi

tmgd resimlerTMGD Uygulama– Saha Eğitimi ,  TMGD ‘lere ve kurum içinde ilgili görevi sürdüren, bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik olup,uzun yıllar çeşitli sektörlerde danışmanlık deneyimlerine sahip uzman eğitmenlerimiz  tarafından verilmektedir.

Eğitim, aşağıdaki  programa bağlı kalarak  örnek döküman paylaşımlı  interaktif şekilde verilmektedir .Ayrıca eğitim sırasında TMGD‘ lerin istekleri doğrultusunda çeşitli sektörlerde uygulamalı örnek vaka çalışmaları da yapılarak TMGD‘lerin farklı sektörlerdeki  uygulama -saha bilgilerinin   artırılması sağlanmaktadır.

Bu eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.Genel katılıma açık eğitimlerimizin tarihlerini eğitim takvimlerimizden takip  edebilirsiniz.

EĞİTİM PROGRAMI (2 gün) :

  1. GÜN

09:00-10:15   Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Mevzuat

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

Faaliyet Belgesi ve yönerge

Sorumluklar ve tarafların tanımı

10:15-10.30  Kahve Molası

10:30-12.00Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı – Entegre Yönetim Sistemi/Genel

Prosedürler

Talimatlar

Formlar

Planlar (8.2.3 e göre bölüm 1.3 uyarınca personelin eğitimi)

Düzeltici/Önleyici Faaliyetler

Yönetimin Gözden Geçirilmesi

12:00-13:15   Öğle Yemeği 

13:15-14:15   Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili uygulama kuralları

İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

14:15-14:30   Kahve Molası

14:30-15:30   Sevkiyat yönetimi ve EYS’ ye uygun kayıt tutma metodları

Taşıma evrakı hakkında bilgiler

Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

Kontrol Listeleri

Cezalar

15:30-15:45     Kahve Molası

15.45-17.00   Tehlikeli Madde Taşımacılığında Sorumluluk Zinciri

Gönderen, Paketleyen, Yükleyen, Dolduran, Boşaltan, Alıcı

Taşımacı-Taşıt sürücüsü-Tank konteyner işletmecisi-TMGD

  1. GÜN

09:00-10.15   Tedarikçi Yönetimi – Ürün ve hizmet tedarikçileri

Zorunlu Yasal Bildirimler

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçi sözleşmelerinin gözden geçirilmesi

Tehlikeli Madde Lojistiği

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı – Mevcut Durum Tespiti

SWOT Analizi

GAP Analizi

Risk değerlendirme

Güvenlik Bilgi Formu

Tehlikeli atıkların sınıflandırılması

Süreç ve iş akış analizi

10:15-10.30   Kahve Molası

10:30-12:15   Tesis inceleme

Üretim alanları

Depolar, antrepolar,

Kıyı tesisleri

İdari tesisler

Yükleme ve boşaltma sahaları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı – Raporlama

Ziyaret tespit raporu

Aylık faaliyet raporu

Zorunlu yıllık raporlama

Kaza raporu

Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması

Tanımlar ve Elleçleme ve istifleme kuralları.

Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

Yükleme Güvenliği– Temel Bilgiler

TS-EN 12195-1 : 2010

IMO-ILO-UNECE Rehberi

Yükleme ekipmanları ve standartları  (1264X)

12.15-13.30   Öğle Yemeği

13.30- 14.30  Tehlikeli Madde Denetimleri

İşletmelerdeFaaliyet denetimi

Yol kenarı denetimleri

14:30-14:45   Kahve Molası

14:45-15.45   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı – Gümrük Uygulamaları

Depo, Antrepo Uygulamaları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Sözleşmeleri

15.45- 16.00  Kahve Molası

16.00- 17.30   Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıHizmet Sözleşmeleri

DGMidPoint Uygulama Yazılımı

Değerlendirmeler – Soru ve öneriler

Sertifika töreni