27 Kasım TMGD Sınavı 12 Aralık Tarihine Tehir Edilmiştir.

Konu ile ilgili 19.10.2021 tarihli bakanlık duyurusu aşağıdadır.

SRC-5 + TMGD SINAV TAKVİMİ DEĞİŞİKLİK DUYURUSU
Bakanlığımızca daha önce 27 Kasım 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sertifikası (TMGD) ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC-5) sınavları 12 Aralık 2021 tarihine ertelenmiştir.
Bu sınavların; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmakta olup, sınava ilişkin program aşağıda yer almaktadır

1. Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 17 Kasım 2021 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış TMGD ve SRC-5 eğitimlerine katılanlar 22 Kasım 2021 tarihi saat 24.00’e kadar 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak sınava başvuru yapabilirler. 23 Kasım 2021 tarih saat 24’e kadar sınav ücretlerini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır.
2. Özellikle Covid 19 salgını başta olmak üzere oluşan mücbir sebeplerden dolayı Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde ve sınav türünde değişiklik yapabilir.
3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.
5. SRC5 Temel Belgesine sahip adayların, Sadece SRC5 Tanker, Sınıf 1 veya Sınıf 7 Belge türünden sınava girip başarılı olmaları halinde, SRC5 Tanker, Sınıf 1 veya Sınıf 7 Belgesi geçerlilik tarihi SRC5 Temel Belgesi geçerlilik tarihi kadar olacaktır.
AÇIKLAMA :
1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde, TMGD adayları “TMGD Başvuru/Güncelleme”, SRC-5 adayları ise “Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle” kısmından başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca, eğitim aldıkları eğitim merkezleri üzerinden de müracaatta bulunabilirler. Müracaattan sonra yukarıda belirtilen tarihe kadar ücretini yatıran adaylar sınava girebileceklerdir. Sınav giriş belgesinde kendisine ait resmi olmayan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacaktır. Sınav başvuru bitiş tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.
Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.
2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır.
3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.