Can Yiğit Dinç

2000 yılında ITU Denizcilik Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden itibaren petrol ve kimyasal tankerlerde aldığı görevlerin yanısıra denizcilik işletmeleri teknik bölümlerinde enspektörlük, denizcilik ekipmanı üretim ve servis firmalarında üretim, servis, sertifikalandırma ve eğitim müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2013 yılında ABS Yeditepe firmasında başladığı sörveyörlük görevinde her tür gemi ve tesisin kondisyon sörveyleri ile proje, dökme, genel ve sıvı yüklerinin hasar dosyaları ile elleçleme operasyonlarında yer aldı.

Kendisi halihazırda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Imgd Kod- Fümigasyon ve Gazdan Arındırma, CTU Kod, CSS Kod, IBC Kod, IGC Kod, Grain Kod, TDC Kod,  Marpol 73/78  eğitim seminerleri eğitmeni  ile TMGD ADR-IMGD KOD-RID Tehlikeli Madde Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.