Güvenlik Bilgi Formu (GBF )Hazırlayıcı Eğitimlerimiz ve TÜRKAK Sertifika Sınavı-İzmir

 

TÜRKAK SERTİFİKALI YENİ CLP YÖNETMELİĞİNE UYGUN GÜVENLİK BİLGİ FORMU(GBF) HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVI  (3 GÜN  EĞİTİM + 1 GÜN SERTİFİKA SINAVI  

  Amaç:

images

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları yeni Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliği ile düzenlendi.

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.12.2014 tarih 29204 sayılı  Resmi Gazete’de yeni yönetmelik yayınlandı.

images (1)Kritik Geçiş Tarihleri

Buna göre Güvenlik Bilgi Formları (GBF)

– Maddeler için  01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016 tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır.

– Bu tarihlere kadar eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’lerin 2. Maddesinde bir arada verilir.

-Eski yönetmelik uyarınca sertifikalarında geçerlilik süresi bitmemiş olan GBF Hazırlayıcıları Maddeler için 01/06/2015, karışımlar için 01/06/2016 tarihlerine kadar eski yönetmelik uyarınca GBF hazırlayabilirler ancak her iki sınıflandırma sistemini kullanabilmeleri için yeni yönetmelik uyarınca sertifikalarını yenilemelidirler.

13.12.2014 tarihli 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 5.Maddesi 13. bendinde; “Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır denmektedir.”…]

nbc

Bahsi geçen bu yeni yönetmelikteki konuları ve uygulamaları içeren Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlayısı eğitimi (3 gün ) bu konunun lider kuruluşu  NBCCERT ile birlikte uzman eğitmenlerimizce İzmir Eğitim merkezimizde   verilmekte olup  yine Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olan NBCCERT tarafından da eğitim sonunda  İzmir Eğitim Merkezimizde sertifika sınavı yapılmaktadır. (1 gün ) Bu sınavda başarılı olanlara (100 puan üzerinden 70 puan ve üstünde alanlar) TÜRKAK akrediteliGüvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (GBF)” Sertifikası  verilmektedir.İlk sınavda başarılı olamayanların ücretsiz bir sertifika sınav hakkı daha verilmektedir.turkak-logo

Eğitim ve Sertifika Sınavına Katılım Şartları

Öğrenim : Aday en az lise mezunu olmalıdır.

Toplam İş Deneyimi : Yurt veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayan, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olan aşağıda belirtilen iş tecrübesi şartını sağlamaları gerekmektedir.

Lise;
– Lise mezunu adaylardan 5 yıllık,
– Kimya Meslek Lisesi, Çevre Sağlığı Meslek Lisesi, Kimya Teknik Lisesi ve bunun gibi konuyla ilgili lise düzeyi eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamlayarak mezun olan, meslek lisesi mezunlarından 3 yıllık,
– Teknik lise mezunlarından 2 yıllık,

kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol vb. bölümlere ait iş tecrübesi aranır.

Ön lisans;

Kimya, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Çevre Sağlığı, Biyokimya, Boya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, İş/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği veya kimya bilimi ile ilgili eğitim konularına müfredatında en az bir yarı dönem yer verilen ön lisans eğitimi veren  universitelerin 2 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan, başvuru sahiplerinden en az 1 yıllık kimya sektörü üretim, laboratuvar kalite kontrol vb. bölümlere ait iş tecrübesi aranır.

Lisans;

Yurt veya yurt dışında, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Çevre Sağlığı, Tekstil Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya eğitim müfredatında temel kimya eğitimine yer veren lisans eğitimi veren  universitelerden (mühendislik ,eczacılık vb.  ) mezun olan, başvuru sahiplerinden iş tecrübesi şartı aranmamaktadır.

Yüksek lisans, doktora, doçent, profesör;

Lisans eğitimini tamamlayıp, yüksek lisansını, doktorasını, doçentliğini, profesörlüğünü kimya bilimi ile ilgili konularda yapan adaylardan iş tecrübesi şartı aranmamaktadır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar : Adaydan özel bir şart aranmamakta olup, bazı kimyasallara karşı olabilecek hassasiyet (örneğin alerji gibi) sonucu meydana gelecek durumlardan başvuru sahibi sorumludur.

 Eğitime ve Yeterlilik Sınavına Katılacak Adaylar dan İstenen Belgeler

  • Sınav Başvuru Formu (F02 REV 06 ) için tıklayınız
  • Diploma Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Belgeli Personel ve Belge Kullanım Sözleşmesi (F 03 REV 03 ) için tıklayınız
  • Tecrübe şartı aranan adaylar için, kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde ve/veya çevre konularında sahip olduğu iş tecrübesini gösterir belgeler.

 Eğitim İçeriği :

1.Gün

Sıra Konu Başlama Bitme
1 Kayıt ve kurs notlarının dağıtımı, programın özeti 09.00 09.30
2 Genel bilgilendirme (Zararlı kimyasal maddelerin yönetimi, REACH yönetmeliği, TS ISO 11014-1, vb) 09.30 11.00
                        Çay molası 11.00 11.15
5 Zararlı  Kimyasalların Sınıflandırılmasına  Etiketlenmesi, Ambalajlanması 11.15 12.15
6 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları, madde veya karışım sınıflandırması risk’in ve kimyasalların güvenlik değerlendirmesi giriş) 12.15 12.45
Yemek molası 12.45 14.00
7 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları, madde veya karışım sınıflandırması risk’in ve kimyasalların güvenlik değerlendirmesi devamı ) 14.00 15.30
Çay molası 15.30 15.45
 

 

 

8

Bölüm 1   KARIŞIM VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI  

 

15.45-18.00

Bölüm 2 ZARARLILARIN TANITIMI
Bölüm 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Bölüm 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Çay molası
Soru cevaplar – uygulamalar

 2.Gün 

Sıra Konu Başlama Bitme
9 Uygulamaların  kontrolü 09.30 10.00
10 Bölüm 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 10.00 10.30
11 Bölüm 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ 10.30 11.00
                       Çay molası 11.00 11.15
12 Bölüm 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 11.15 12.30
Yemek Molası 12.30 13.30
13 Bölüm 8 MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 14.00 15.30
                       Çay molası 15.30 15.45
14 Bölüm 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 15.45 16.30
15 Soru cevaplar – uygulamalar 16.30 18.00

3.Gün

Sıra Konu Başlama Bitme
16 Uygulamaların kontrolü 09.30 10.30
17 Bölüm 10 KARARLILIK VE TEPKİME 10.30 11.00
18 Bölüm 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ 11.00 11.30
                       Çay Molası 11.30 11.45
19 Bölüm 12 EKOLOJİ BİLGİSİ 11.45 12.30
                       Yemek Molası 12.30 13.30
20 Bölüm13BERTARAF ETME BİLGİLERİ 13.30 14.00
21 Bölüm 14 TAŞIMACILIK BİLGİSİ 14.00 14.30
                       Çay Molası 14.30 14.45
22 Bölüm 15 MEVZUAT BİLGİSİ 14.45 15.15
23 Bölüm 16 DİĞER BİLGİLER 15.15 15.45
24 Soru cevaplar – uygulamalar 16.00 18.00

Eğitim ve Sınav Yeri :  3E Akademi-İzmir Eğitim Merkezi-Hürriyet Bulvarı  (Hilton Arkası )Niyazi Ersoy İş                                                            Merkezi N0:8/801 Çankaya-İzmir

Eğitim Saatleri :09.00-17.30

Sertifika Sınav saati ve  Süresi : 10.00 -12.00 (60 dakika)

Eğitim Süresi :   3 gün eğitim + 1 gün-sınav  (10.00:12.00) Sertifika sınavı