Müge Mengüberti

1996 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olan Müge Mengüberti Fen Fakültesindeki eğitimi ile eşzamanlı olarak Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Eğitim Formasyon diploması aldı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına Dyo Matbaa Mürekkepleri fabrikası Arge departmanında başlayan Müge Mengüberti, 1997 – 2015 yılları arasında bu firmada Arge Müdürü olarak çalıştı. Mürekkep ürün geliştirmesi konusunda uzmanlık alanları; Ofset Mürekkepleri, Gazete Mürekkepleri, Serigrafi Mürekkepleri ve Güvenlik Mürekkepleridir.

2011- 2015 yılları arasında Arge’deki görevinin yanı sıra Tehlikeli Kimyasallar Yöneticisi olarak görev yaptı. Firmasında ADR mevzuatlarına uyum konusundaki çalışmaları 2012 – 2014 yılları arasında gerçekleştirdi.

Dyo Matbaa Mürekkepleri’ndeki 18 yıllık görevi süresince pek çok yeni ürün ve geliştirme projesi tamamladı. Uzmanlık alanlarında aldığı teknik eğitimlerin yanı sıra kalite yönetimi, problem çözme, verimlilik, proje yönetimi ve kişisel gelişim konularında yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda eğitim aldı. Müşteri, beyaz ve mavi yaka çalışan, bayilere yönelik sayısız teknik eğitimler verdi. Matbaacılık sektörü ile ilgili kongre, seminer ve sempozyumlarda düzenleme ve bilimsel komitelerde yer aldı, bilimsel makalelerle katkıda bulundu. Matbaacılık eğitimleri veren üniversitelerde seminerler bazında eğitimler verdi.

2010 yılından itibaren TSE tarafından akredite Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı’dır.

2011 yılında Münih’te bağımsız bir belgelendirme enstitüsü olan Fogra’dan PSO Partner eğitimi ve yetkisi aldı. Ofset Baskıda Kalite standardı olan ISO 12647-2 (PSO) konusunda bağımsız gözlemci olarak ilgili matbaaların kalite belgelendirmeleri konusunda çalıştı.

Ekim 2014‘de Türkiye’de yapılan ilk genel katılımlı ADR-TMGD/TMGDE sınavında derece ile başarılı olarak TMGD eğiticisi olmaya hak kazandı. Şubat 2016’da UDHB tarafından düzenlenen RID ve IMDG Code TMGD konusunda Eğiticinin Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak RID ve IMDG Code TMGD Eğiticisi olmuştur.

Halen 3E Akademi bünyesinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (ADR-RID-IMDG Code), tehlikeli kimyasallar yönetimi ve güvenlik bilgi formu konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.