Oğuz TÜMİŞ

1980-84 yılları arası Deniz Lisesi, 1984-88 yılları arası Deniz Harp Okulunda öğrenim gören Oğuz Tümiş, 1998 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiştir.

İş hayatına Marmaris’te yat kaptanlığı ile başlamış ve Türk Bayraklı ticaret gemilerinde güverte zabitliği ve Alman Bayraklı konteyner gemilerinde kaptan olarak denizcilik hayatına devam etmiştir. 1993-97 yılları arasında Alman Danışmanlık Şirketinde Yönetim Danışmanı olarak çalışmış ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına stratejik yönetim, zaman yönetimi, baskınlık analizi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermiştir.

2000 yılında Ambarlı Marport Limanı’nda operasyon biriminde limancılık hayatına başlamış ve konteyner operasyonun tüm alanlarında çalıştıktan sonra sırasıyla Marport Ana ve Batı Terminal’de Terminal Müdürlüğü yapmıştır. Görevi itibarı ile her türlü operasyonel süreçleri, hasar ve sigorta süreçlerini, tehlikeli madde süreçlerini yönetmiştir. 9 yıl boyunca Marport Liman İşletmeleri’nde konteyner operasyonunun yanı sıra otomasyon ve IT projelerini, kalite ve SEÇ süreçlerini de yönetmiş ve operasyonel verimlik açısından İş Geliştirme Müdürlüğü de yapmıştır.

2010 yılında Evyapport’ta Terminal Müdürü olarak görev yapmış, konteyner operasyonu ile birlikte RoRo ve sıvı terminal işletmesini yönetmiştir.

2011 yılında Limakport İskenderun Limanı’nda Genel Müdür olarak göreve başlamış, limanın TCDD’den özelleştirilmesi aşamalarının öncesinde ve sonrasında ve yatırım aşamalarında çalışmış; konteyner, genel yük, dökme yük, RoRo, RoPax ve tren operasyonlarını da yönetmiştir.

2013 ve 2014 yıllarında İzmir Nemport Limanı’nda Genel Müdürlük yaptıktan sonra 2015 yılı başından itibaren aktif liman yönetimine son verip 3e Danışmanlık firması bünyesinde danışman ve eğitmen olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Limancılık yaptığı süre zarfında çalıştığı limanları TÜRKLİM’de, Deniz Ticaret Odalarında ve bölgesel Ticaret Odalarında temsil etmiştir.

2005 yılında ISPS eğitimleri alarak çalıştığı limanlarda Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu olarak ilave görevler üstlenmiştir.

2010 yılında IMO eğitmenlerinden IMDG Code eğitimi alarak Türkiye’nin ilk IMDG eğitmenlerinden biri olmuş ve birçok limanda ve kıyı tesisinde IMDG eğitimleri vermiştir ve halen bu eğitimleri vermeye devam etmektedir.

2015 yılında UDH Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün açtığı sınavı kazanarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (ADR) olmuştur.
2013 Yılında kurulan Tehlikeli Yük Taşımacıları, Eğitmenleri ve Danışmanları Derneği’nin (TEYTED) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Liman operasyonları, konteyner liman yönetimi konularında birçok kitapta yazılar yazmış, üniversitelerin hazırlamış olduğu mesleki kitaplarda uzmanlık konularında destekler vermiş ve yayınlanmasını sağlamıştır.

Çalışma hayatı boyunca yerli, yabancı pek çok sempozyuma, mesleki zirvelere ve televizyon programlarına konuşmacı olarak konuk olmuş, dergi ve gazetelere röportajlar yapmış, makaleler yazmıştır.

İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.