PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

6331 Sayılı İSG Kanununa göre yürürlüğe giren, “Çalışanların Patlayıcı Ortam  Risklerinden Korunmalarına Dair Yönetmelik” gereği patlayıcı ortam riski taşıyan bir çok işyerinde Patlamadan Korunma Dokümanı zorunlu hale gelmiştir.

 Bir çok işyeri için hazırlanması zorunlu olan Patlamadan Korunma Dokümanı hiç bu kadar kolay anlatılmamıştı!!!

Eğitim Sonunda Katılımcı rahatlıkla işyerlerine Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayacaktır.

 Kimler Katılabilir:

 • İşveren, İşveren vekilleri,
 • Yöneticiler, İş güvenliği Uzmanları,
 • İş Yeri Hekimleri,
 • Üniversitelerde İş Güvenliği Programı Okuyan Üniversite Öğrencileri

Eğitim Müfredatı:

 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanmasının Mevzuati Zorunluluğu Ve Kısaca İlgili Mevzuatlar(Yönetmelik ve Standartlar)
 • BS EN 60079-10-1:2009, TS EN 60079-10-1:2009
 • Patlayıcı Gaz Ortamlarına Ait İşyeri Örnekleri
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Süreçleri
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanmasında Kriterler
 • Patlamadan Korunma Dokümanının İçeriği Neler Olmalıdır?
 • Patlayıcı Kimyasallar ve Güvenlik Bilgi Formunun Önemi
 • Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), CE, EN, LEL, UEL Bilgisi
 • Proses Süreç Bilgisinin Doküman Hazırlanmasındaki Önemi
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ye Koruyucu Sistemler,
 • Patlayıcı Ortamlarda Ekipman Seçimi ye Risk Analizinde Dikkat Edilecekler
 • Boşalma Kaynaklan ve Boşalma Dereceleri,
 • Teorik Asgari Havalandırmanın Saptanması
 • Vz Teorik Hava Hacminin Tahmin Edilmesi
 • Patlayıcı Gaz Kalıcılık Zamanı T’nin Tahmin Edilmesi
 • Emniyet ye Bölge Sınıflandırılması,
 • Tehlikeli Bölge (Zone) Tanımlamalarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Patlayıcı Zone Türü ve Zone Alanı Tahmini
 • Patlayıcı Ortamda Havalandırma
 • Temel Havalandırma Tipleri,
 • Havalandırma Derecesi,
 • Kuramsal Hacim ve Hesaplan (Vz) Havalandırmanın Kullanılabilirliği