Rüçhan DERİCİ

1989 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun olan Rüçhan Derici Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümünde “Faaliyet Denetimi: Analitik İnceleme Prosedürleri” tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. İş hayatına 1990 yılında Viyana’da başlayan Rüçhan Derici, 1998’e kadar Viyana ve Varşova’da yönetici ve koordinatör olarak birçok uluslararası projede görev aldı. 1999’dan itibaren Türkiye’de Dış Ticaret, Satın Alma, İç Denetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Yeniden Yapılanma konularında çeşitli projeler gerçekleştirdi. 2003 yılında 3E Danışmanlık Ltd.Şti’ni kurdu. Ulaştırma, Dış Ticaret Mevzuatı, Tehlikeli Madde ve Taşımacılığı konularında sektör ve kamu kurumlarına teknik danışmanlık ve proje yönetim danışmanlığı yapmaktadır.

AB Projelerinde AB Uzmanı olarak da görev alan Derici, aynı zamanda TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru) Türkiye İstatistiki Veri Uzmanı olarak çalışmalarını yürütmüş ve halen Türkiye’deki Uluslararası Lojistik Merkezlerinin yer seçimi, kurulması ve diğer uluslararası lojistik merkezler ile entegrasyonuna yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

2004 yılından beri Dünya Bankası Türkiye Sınır Kapıları Geçiş Raportörlüğünü de yürüten Derici bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı Dünya Bankası’ndan ödül almıştır.

2008 yılından beri MESLEKDER (Mesleki Eğitim Verenler Derneği) Başkanlığını yürütmektedir. 2009 yılında kurduğu Tehlikeli Madde Platformu ile tüm ilgili sektör derneklerini bir araya getiren çalışmalar başlatmıştır.

2008 yılında T.C. Ulaştırma Bakanlığı himayesinde düzenlenen “Tehlikeli Madde ve Taşımacılığı Zirvesi’nin içerik danışmanlığını üstlenmiş ve Zirve Başkanlığı’nı yürütmüştür.

2009 yılında Munih’te her yıl düzenlenen “Uluslararası Tehlikeli Madde Günleri”ne davet edilmiş ve “Türkiye’de ADR Uygulamaları” konulu bir seminer vermiştir.

AB Projelerinde Uzman Danışmanlık, Kamu ve Özel sektöre Ulaştırma, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Tehlikeli Madde, Eğitim ve ARGE kapsamlı projelerde hem proje geliştirme hem de proje yönetimi konularında Teknik Danışmanlık Hizmetleri vermiştir.

2005 – 2009 yılları arasında T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ulusal ve uluslararası ulaştırma mevzuatı konuları başta olmak üzere çeşitli konularda teknik danışmanlık hizmetleri vermiştir.

2010 yılında IMDG Code Kara Personeli eğitimcisi olan, Rüçhan Derici 2011 ve 2013 yılında bu alanda Denizcilik Müsteşarlığı’nın düzenlediği “Eğiticinin Eğitici Semineri”nde Eğitmen olarak görev almıştır.

2013 yılında Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında görev alan 60 Denetçi Eğiticisi ile 200 Denetçinin Eğitimlerini AB Projesi kapsamında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile beraber Uzman olarak yürütmüştür.

2013 Yılında kurulan Tehlikeli Yük Taşımacıları, Eğitmenleri ve Danışmanları Derneğinin de kurucu üyesidir.

Aynı zamanda Tehlikeli Madde Karayolu, Denizyolu ve Demiryolu Güvenlik Danışmanlığı sertifikaları ile Ulaşım Güvenliği Kültürü Usta Eğitici sertifikası da bulunan Derici’nin yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış Tedarik Zinciri Yönetimi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Ulaşım Güvenliği, Lojistik, Dış Ticaret vb. konularda çeşitli makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Rüçhan Derici’nin “Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Sınıf 1 Patlayıcılar ve Patlayıcı Madde İçeren Nesneler- Eğitim Kitabı” ve “Tehlikeli Maddelerin Güvenliği ve Emniyetli Nakli” isimlerinde iki kitabı bulunmaktadır.

İleri düzeyde Almanca, İngilizce ve Leh’çe bilmektedir.