Candan KARAN

1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olan Candan Karan, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Araştırma Merkezi’nde Araştırma Uzmanı, Johnson & Johnson Türkiye ‘de Teknik Müdür Yardımcısı ve Johnson Wax A.Ş. ‘de (S.C. JOHNSON) Danışman olarak çalıştı.

2001’de eşiyle birlikte, çevre ve kalite konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Karan Eğitim ve Danışmanlık Şirketi ‘ni kurdu.

Aralık 2010’da TÜV NORD tarafından düzenlenen ISO 14000 eğitimini aldı.

Nisan 2011 – Haziran 2012 aralığında Meke Deniz Temizliği Şirketi’nde önce Danışman/Eğitmen daha sonra Uzman Danışman olarak çalıştı. Firmanın acil müdahale ekibini bazı tehlikeli kimyasallar konularında   eğitti.

Petrol Döküntülerine Müdahale (IMO – OPRC Level 1-2), Tehlikeli Madde Yönetimi (Hazardous Materials -Hazmat Management) akrediteli eğitimcisi (Seacor Environmental) ve TSE akrediteli Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) yazıcısıdır.

2011 yılındaTürkiye’ nin önde gelen petrol kuruluşlarından OMV-PO, TPAO firmalarına   ve İran Petrol ve Kimyasal Madde Şirketleri yönetici grubuna OPRC 1 ve HAZMAT eğitimlerini vermiştir.

Yine 2011 yılında Denizcilik Müsteşarlığı’nın düzenlediği “Eğiticinin Eğitici Semineri”nde yer alarak IMDG Kod Eğitimcisi olmuş ve eğitimi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamıştır. Eylül 2011- Mart 2013 döneminde, Türkiye’de çeşitli limanlarda, uluslararası ve ulusal petrol firmalarında ,kimyasal madde üreticisi firmalarda (soda, gübre, demir çelik, akrilik, boya ), denetim/gözetim firmaları ve lojistik firmalarında 80’den fazla IMDG Kod Eğitimi vermiştir.

Mart 2012’de İngiltere’de düzenlenen Interspill -London 2012 Exhibition & Industry Seminar’a katılmış ve “Deniz Taşımacılığı’nda Tehlikeli Kimyasallar ve IMDG Kod” konulu bildirisini sunmuştur.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ‘dan gelen teklifle, Ağustos 2012 itibariyle   IMO Danışmanı ünvanını almış ve IMO IMDG/IMSBC Kod Eğitimcisi olmuştur. Bu bağlamda Ekim 2012’de Birleşmiş Milletler’in düzenlediği Gürcistan Bölgesel IMDG/IMSBC Kod Eğitimi programında ve Temmuz 2014’te St.Lucia Bölgesel IMDG/IMSBC Kod Eğitimi programında Eğitmen olarak görev almıştır.

Eylül 2013’te İran’da (Assaluye-Basra Körfezi) Ulusal Petrokimya Tesislerinde (National Petrochemical Company), orta ve üst kademe HSE (Sağlık-Güvenlik -Çevre) yöneticilerinden oluşan iki ayrı gruba “HNS – Chemical Spill Management and Response” (Tehlikeli ve Zararlı Maddeler- Kimyasalların Yönetimi ve Dökülümlere Müdahale Yöntemleri ” konulu tatbikatlı eğitimleri vermiştir.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır.

Tehlikeli Maddeler (IMDG+ADR+RID) Güvenlik Danışmanıdır.

Halen yurtiçi ve yurtdışı firmalara tehlikeli maddeler, tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli kimyasalların yönetimi ve acil müdahale konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gedik Üniversitesi İSG Yüksek Lisans Bölümü’nde Öğretim Görevlisidir.

İleri düzeyde İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim vermektedir.